Gå til hovedinnhold

Havet første prioritet for Norge i Arktisk råd


Forskningsfartøy og isbryter «Kronprisn Haakon» i Vesterisen.

I Arktis stiger temperaturen fire ganger raskere enn det globale årsgjennomsnittet. Framfor alt skjer snø- og issmeltingen i et stadig raskere tempo. Her er forskningsfartøyet og isbryteren «Kronprins Haakon» på tokt i Vesterisen. 

Fotograf: Michael Poltermann / Havforskningsinstituttet

Når Norge overtar lederskapet i Arktisk råd i mai, står havet øverst på agendaen. HI er en viktig bidragsyter inn med kunnskap om havområdene og marine økosystem i Arktis .

Siden opprettelsen i 1996 har Arktisk råd vært en viktig arena for å håndtere spørsmål som er felles for de arktiske statene, med særlig vekt på miljø, klima og bærekraftig økonomisk utvikling.

Tirsdag 28.mars presenterte utenriksminister Anniken Huitfeldt, sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide og sametingspresident Silje Karine Moutka, Norges fire prioriterte tema for lederskapet i Arktisk råd; hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling, og folk i nord.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på Framsenteret i Tromsø.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt på Framsenteret i Tromsø. Foto: Vibeke Lund Pettersen / Havforskningsinstituttet

– Vi er en arktisk kyststat og global havnasjon. Derfor vil vi bruke lederskapet til å styrke det arktiske samarbeidet om hav. Vi må gå enda mer sammen om internasjonal havforskning og vi må forsterke innsatsen mot marin forsøpling i Arktis, sa Huitfeldt under presentasjonen som foregikk på Framsenteret i Tromsø.

Les mer på regjeringens nettsider

HIs rolle i Arktisk råd

Det faglige arbeidet i Arktisk råd har blitt betydelig styrket gjennom årene. Ikke minst har rådets vurderinger av klimaendringer og miljøgifter i Arktis fått stor annerkjennelse og betydning for arbeidet med internasjonale miljøkonvensjoner.

Bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig havforvaltning, mindre forurensning i Arktis, inkludert marin forsøpling, står sentralt i rådets arbeid.

– HI er en viktig bidragsyter inn i alle deler av dette arbeidet og sitter fordelt på flere arbeidsgrupper i Arktisk råd. Sammen med andre deltakere bidrar vi med råd og planer for hvordan de arktiske landene kan gå sammen for å bevare det arktiske miljøet og sikre bærekraftig bruk av de arktiske havområdene. Her er Havforskningsinstituttet en aktiv bidragsyter, forteller HI-forsker Lis Lindahl Jørgensen.

Helhetlig kunnskap om havet

Sammen med USA leder Norge en ekspertgruppe som jobber aktivt for å bidra til mer helhetlig økosystembasert forvalting av havet, noe som er nødvendig for å kunne få sikret bærekraftig bruk av marine områder.  Lindahl Jørgensen leder arbeidet på vegne av HI og Norge.

– Havforskningsinstituttet har lang erfaring med økosystembasert forvaltning. Da ser man alle arter som en del av et større næringsnett, og jobber for å bevare alle deler av dette økosystemet ved å kontrollere de menneskelige aktivitetene som fiskeri, oljeboring og annen aktivitet. Det er veldig viktig om vi skal kunne høste av havet på en bærekraftig måte fremover, sier Lindahl Jørgensen.