Gå til hovedinnhold

Selv en liten oljedråpe påvirker hysa sitt hjerte


fisken hyse svømmer over rosa havbunn

Hyse er svært sårbar for oljeforurensning i tidlige livsstadier. 

Fotograf: Erling Svensen/HI

Det skal bare ørlite olje til for at hjertet ikke utvikler seg normalt. Ny studie gir viktig kunnskap til risikovurdering av oljeforurensning. 

Hyseegg er ekstra sårbare for oljeforurensning på grunn av sitt karakteristiske eggeskall, som binder til seg oljedråper.

Nå har havforskerne funnet ut akkurat hvor lite olje som skal til. 

– I denne studien ser vi på langtidseffektene av at hyseegg blir utsatt for oljeforurensning, sier forsker Elin Sørhus ved Havforskningsinstituttet (HI).  

– Vi finner at selv ekstremt lave konsentrasjoner av olje er nok til å forårsake små endringer i hjertet til hyse, som igjen kan påvirke fiskens evne til å overleve i naturen. 

Overvåket fisk fra egg til voksen 

Forskerne eksponerte hyseegg for ulike konsentrasjoner av olje over 8 dager. 

– Deretter fulgte vi fisken til den var ni måneder gammel. Underveis så vi på overlevelse, vekst og om den utviklet ulike deformiteter, forklarer Sørhus. 

Fisken som ble utsatt for størst oljedose som egg, utviklet mange deformiteter og døde kort tid etter klekking.

De som fikk medium dose hadde også redusert overlevelse og vekst.

De som fikk lavest dose hadde derimot tilsynelatende ingen ytre deformiteter. De hadde ikke dårligere overlevelse eller vekst enn «normal» hyse. Var alt da bare bra? Nei, viste det seg.

 – Da vi undersøkte de nærmere, så vi at fiskene hadde fått en redusert hjertefunksjon. 

Dårlig hjerte gir dårligere levekår 

Et dårligere hjerte er dårlige nyheter for hysen. 

– Redusert hjertefunksjon påvirker igjen andre evner, som svømmeevnen. Uti havet møter hysen konkurranse om maten og farlige rovdyr. Dermed kan selv en liten skade på hjertet føre til redusert overlevelse, sier Sørhus.   

Forskjellig tålegrense for forskjellige arter 

Den ferske studien blir et viktig bidrag inn i risikovurdering knyttet til oljeforurensning. 

– Dette arbeidet er et viktig grunnlag for å avgjøre grenseverdiene for hva hyseegg tåler av oljeforurensningen, sier Sørhus. 

– Hyseembryo har svært lav tålegrense, mens andre arter, som torsk, har 5-10 gang høyere tålegrenser. Dette forteller oss at hver art må undersøkes spesielt for å finne tåleevne for olje. 

Referanse 

Elin Sørhus, Lisbet Sørensen, Bjørn Einar Grøsvik, Jérémie Le Goff, John P. Incardona, Tiffany L. Linbo, David H. Baldwin, Ørjan Karlsen, Trond Nordtug, Bjørn Henrik Hansen, Anders Thorsen, Carey E. Donald, Terje van der Meeren, William Robson, Steven J. Rowland, Josef D. Rasinger, Frode B. Vikebø, Sonnich Meier, Crude oil exposure of early life stages of Atlantic haddock suggests threshold levels for developmental toxicity as low as 0.1 μg total polyaromatic hydrocarbon (TPAH)/L,
Marine Pollution Bulletin, Volume 190, 2023. LENKE: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114843.