Tema: Hyse

HI-012812.jpg

Hysen er en del av torskefamilien.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen. Det finnes flere bestander av hyse i norske farvann. Her kan du lese om nordøstarktisk hyse og hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

HI-002002.jpg

Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Hyse er en torskefisk som er lett gjenkjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen. Den finnes på begge sider av Atlanterhavet og er oppdelt i de samme bestandene som torsk, bortsett fra at det ikke er noen hysebestand i Østersjøen.

HI-019403.jpg

Nordøstarktisk hyse

Nordøstarktisk hyse er en torskefisk som finnes langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og på vestsiden av Svalbard. Veksten kan variere mye fra år til år og fra område til område, men i gjennomsnitt vokser den umodne hysen 7–9 cm per år. Veksten avtar med alderen.