Gå til hovedinnhold

Nytt samarbeid med Avinor: Skal undersøke PFAS-nivåer ved Flesland


tre menn i oransje vest på rullebanen på Flesland.

Forsker Aasim Ali, Peter Holmkvist (fra Avinor) og Stig Valdersnes foran rullebanen på Bergen lufthavn. HI-forskerne undersøke PFAS-nivåene fra flyplassen og i sjøen utenfor.

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Havforskere skal finne ut om giftstoffer fra flyplass-brannøvelser har spredd seg til sjøen utenfor Flesland.

Hvis et fly må nødlande på en flyplass, vil brannmannskaper først teppelegge rullebanen med et spesielt brannhemmende skum – for å gjøre nødlandingen så trygg som mulig.

Dette skjer heldigvis uhyre sjeldent, men brannmannskapene øver likevel jevnlig på det.

Og det brannskummet må bli av et sted.

Det renner ned i grunnen, og ender til slutt opp i havet.

PFAS i skummet

– I sånt brannslukkingsskum var det tidligere noen stoffer som vi kaller for PFAS, sier forsker Stig Valdersnes.

Per- og polyfluorerte akrylstoffer, som de egentlig heter, er en gruppe syntetiske stoffer som har blitt brukt i mer enn 50 år i en rekke produkter.

Disse stoffene kan være giftige, og de kan hope seg opp i mennesker, dyr og miljøet.

I dag bruker ikke flyplass-brannmannskapene skum med PFAS lenger, men det betyr ikke at forurensingen er borte.

– Flyplassene er fortsatt kilder til PFAS, siden disse stoffene har rent ned i grunnen, sier Valdersnes.

Skjell forteller om det er PFAS

Dette er grunnen til at Havforskningsinstituttet har inngått et nytt samarbeid med Avinor. Nå skal HI-forskerne undersøke PFAS-nivåene fra Bergen lufthavn på Flesland og i sjøen utenfor.

– Vi skal ha skjellbur i sjøen ved Flesland. Skjell filtrerer jo vann, så da kan vi måle PFAS-nivåene i dem. Det vil fortelle oss om det er PFAS i området og hvilke negative effekter disse stoffene har for det marine miljøet og organismene som lever der, sier forsker Aasim Ali.

Han er prosjektleder for FEARLESS, et nytt prosjekt som skal finne ut mer om PFAS i det marine miljøet.

I tillegg til å finne ut mer om effektene av «gamle synder», vil HI-forskerne også undersøke det nye PFAS-frie brannslukningsskummet, og hvordan det har spredd seg i miljøet rundt Flesland.

Strengere regelverk

De siste årene har PFAS-regelverket blitt strengere. Flere land, inkludert Norge, ønsker å forby alle PFAS-er. Og i 2023 innførte EU og Norge grenseverdier for PFAS i mat.

– Det finnes mer enn 10 000 kjente PFAS-forbindelser. Men vi på HI har i flere år utviklet og forbedret analysemetodene. Så nå har vi apparater som kan finne nesten alt av PFAS, sier Ali.