Nyheter

Tema: Otolitter / øresteiner Fjern filter

Resultat: (1)

torskekollasj(2).png

Gamle spor gir nye svar om skreiens liv og utvikling

08.10.2020

«Årringar» frå øyresteinar fortel om korleis torsken har blitt påverka gjennom eit hundreår av fiskeri, beiteforhold og klimaendringar.