Gå til hovedinnhold

Arne Hassel

No image
Forsker
Telefon: 55238578
Avdeling: Bunnsamfunn

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

Distribution of sea spiders (Pycnogonida, Arthropoda) off northern Norway, collected by MAREANO

Halldis Ringvold, Arne Hassel, Roger N. Bamber, Lene Buhl-Mortensen
Marine Biology Research 11 p. 62-75
2004

Influence of seismic shooting on the lesser sandeel (Ammodytes marinus)

Arne Hassel, Tor Knutsen, John Dalen, Kristian Landmark Skaar, Svein Løkkeborg, Ole Arve Misund, Øivind Østensen, Merete Fonn, Eli Kyrkjebø Haugland
ICES Journal of Marine Science 61 p. 1165-1173
2003

Zooplankton biomass variation in relation to climatic conditions in the Barents Sea

Padmini Dalpadado, Arne Randi and Hassel Ingvaldsen
Polar Biology 26 p. 233-241
2002

Growth of Barents Sea capelin (Mallotus villosus) in relation to zooplankton abundance

Harald Gjøsæter, Arne Padmini and Hassel Dalpadado
ICES Journal of Science 59 p. 959-967
2000

Some characteristics of freezing avoidance in two osmerids, rainbow smelt and capelin

Raymond, J.A. and Hassel, Arne
Journal of Fish Biology 57 p. 7
2000

A comparison of performance of MOCNESS and WPII

Harald Gjøsæter, Padmini Dalpadado, Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal
Journal of Plankton Research 22 p. 1901-1908
1999

Growth of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus Muller) III. Individual growth in relation to zooplankton abundance. Pp. 137-160 In: Studies on the Barents Sea capelin (Mallotus villosus Müller), with emphasis on growth.

Harald Gjøsæter, Padmini Dalpadado, Hassel, Hein Rune Arne and Skjoldal
Dr. philos thesis, University of Bergen, Norway (Harald Gjøsæter)
1995

Growth of capelin in relation to zooplankton biomass in the Barents sea

Harald Gjøsæter, Arne Hein Rune and Hassel Skjoldal
ICES CM 1995/P:5 p. 18
1991

Impact of grazing from capelin (Mallotus villosus) on zooplankton: a case study in the northern Barents Sea in August 1985.

Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal, Harald Gjøsæter, Lena Harald and Omli Loeng
ICES C.M. 1991/L:62 p. 30
1991

Impact of grazing from capelin (Mallotus villosus)on zooplankton: a case study from the northern Barents Sea in August 1985

Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal, Harald Gjøsæter, Harald Loeng, Lena Omli
Polar Biology 10 p. 371-388
1989

Biologist toolbox: Linneus: Interactive taxonomy using the Macintosh computer and HyperCard

Kenneth W. Estep, Arne Hassel, F. Lena and MacIntyre Omli
BioScience 39(9) p. 635-368
1987

Spring phytoplankton development and zooplankton reproduction in the central Barents Sea in the period 1979-1984

Hein Rune Skjoldal, Arne Hassel, Harald Francisco and Loeng Rey
In: Loeng, Harald (ed.) The effect of oceanographic conditions on distribution and population dynamics of commercial fish stocks in the Barents Sea. Institute of Marine Research, Bergen p. 59-89
1987

Seasonal developmentof plankton in the Barents Sea: A conceptual model

Francisco Rey, Arne Hein Rune and Hassel Skjoldal
ICES Symposium on marine sciences of the Arctic and sub-Arctic regions, Santander, Spain. Paper p. 36
1987

Reproduction of zooplankton in relation to initiation of spring phytoplankton bloom in the Barents Sea

Webjørn Melle, Hein Rune Skjoldal, Francisco Arne and Rey Hassel
ICES C.M. 1987/L:30 p. 26
1986

Seasonal changes in zooplankton composition in the Barents Sea, with special attention to Calanus spp. (Copepoda)

Hassel, Arne
J. Plankton Res. 8(2) p. 329-339
1985

Gonad maturation and possible life cycle strategies in Calanus finmarchicus (Gunnerus) and C. glacialis (Jaschnov) in the northwestern part of the Barents Sea

Kurt Tande, Dag Arne and Slagstad Hassel
In Gray, J.S. and M.E. Christiansen (eds.) Marine Biology of the Polar Regions, and Effect of Stress on Marine Organisms. John Wiley & Sons Ltd. p. 141-155
1982

Økologiske undersøkelser nær iskanten i Barentshavet, somrene 1979 og 1980

Bjørnar Ellertsen, Arne Hassel, Harald Loeng, Francisco rey, Dag Sigurd and Slagstad Tjelmeland
Fisken Hav 1982(3) p. 31-83

Poster

2011

Changes in the distribution of benthic fauna off N. Norway

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Arne Hassel, Anne Helene S. Tandberg, Børge Holte
2003

Lesser sandeel and seismic exploration - a field study experiment using cages

Arne Hassel, Tor Knutsen, John Dalen, Kristian Skaar, Øyvind Østensen, Elin Haugland, Merete Fonn, Ole Arve Åge and Misund Høines
ICES symposium on fish behaviour in exploited ecosystems. 23-26 June, Bergen, Norway
1987

Vertical distribution of Arctic zooplankton in relation to ice edge phytoplankton bloom development in the Barents Sea

Hein Rune Skjoldal, Francisco Arne and Rey Hassel
Zooplankton behaviour symposium, Savannah, Georgia, 13-16 April 1987
1983

Some general results on development and growth of zooplankton in the ice edge area in the Barents Sea May-August 1981

Hassel, Arne
18th European Marine Biology Symposium 1983, Oslo

Mediebidrag

2011

Ny havedderkopp funnet

Hassel, Arne and Ringvold, Halldis
Lofotposten.no 13.06.2011 p. 2
2011

Nye havedderkopper oppdaget

Hassel, Arne and Ringvold, Halldis
NRK Nordnytt 15.06.2011 p. 3
2011

Ny havedderkopp i norsk farvann

Hassel, Arne and Ringvold, Halldis
Kystmagasinet 15. juni 2011 p. 2
2011

Havedderkopper

Hassel, Arne and Ringvold, Halldis
Havforskningsinstituttet, Temasider 23.05.2011 p. 6
2011

Ny havedderkopp i norsk farvann

Hassel, Arne and Ringvold, Halldis
Havforskningsinstituttet, Nyhetsarkiv, ved Beate Hoddevik Juni 2011 p. 2

Kapitler og bøker

2015

The bottom fauna from Lofoten to Finnmark: Fauna collected using beamtrawl, sled and grab

Børge Holte, Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Anne Helene S. Tandberg, Arne Hassel, Margaret Dolan, Jennifer Dannheim, Kerstin Kroger
p. 81-91
1992

Økosystem Barentshavet

Egil Sakshaug, Arne Bjørge, Frithjof Harald and Mehlum Loeng
Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd, Norges Fiskeriforskningsråd, Miljøverndepartementet, Pro Mare (Norwegian Research Program) p. 304

Faglige foredrag

2011

Endringer i bunnfauna observert av Mareano 2006-2009 - grunnlag for fremtidig analyse av endringer i miljø?

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Arne Hassel, Lis Lindal Jørgensen, Anne Helene S. Tandberg
2011

Baseline mapping: a necessity for an assessment of effects of climate changes on benthic communities

Lene Buhl-Mortensen, Pål Buhl-Mortensen, Børge Holte, Arne Hassel, Lis Lindal Jørgensen, Anne Helene S. Tandberg
2004

Undersøkelser på tobis, sild, kolmule, torsk og hyse

Hassel, Arne
OLFs Fisk og Seismikk seminar, Trondheim, 18. februar 2004
2003

Oppsummering av forskningsprosjektet "Mulige effekter av seismikk på tobis"

Hassel, Arne
Seminar "Fisk og Seismikk", Bergen, 25. februar 2003 (Oljeindustriens Landsforening)
2003

Foredrag om prosjektet"Tobis og seismikk"

Hassel, Arne
50-års jubileum til Sør-Norges Trålerlag, Haugesund, 17-18. februar 2003
2003

Foredrag om prosjektet "Tobis og seismikk"

Hassel, Arne
Møte i IAGC, Fugro, Oslo 16. januar 2003
1990

Impact of grazing by capelin (Mallotus villosus) on zooplankton at the northern limit of the capelin distribution in the Barents Sea, August 1985

Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal, Lena Harald and Omli Gjøsæter
Pro Mare symposium on Marine Arctic Ecology, Trondheim, 12-16 May 1990
1990

Overview over ecosystems: Invertebrates. Spesialmøte i ICES` flerbestands arbeidsgruppe, Havforskningsinstituttet, Bergen, 23-27. april 1990

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet
1989

Studie av døgnvariasjoner av loddas vertikalfordelingsmønster og magefylling relatert til dyreplanktonet

Hassel, Arne
Årsmøte i Norske Havforskeres forening, Scandic Hotel, Bergen, 27-29 oktober 1989
1983

Noen resultater fra toktet med M/S "Lance" i Barentshavet i mai-juni 1983 og en utvidet arbeidshypotese for fremtidige studier

Hein Rune Skjoldal, Arne Francisco and Hassel Rey
Årsmøte i Norske Havforskeres Forening, Øystese, 22-24 august 1983
1983

Planktonsammensetning i Atlanterhavsvann og Arktisk vann i Barentshavet 1980-82. Noen resultater fra prosjektet "Lodda på sommerbeite"

Hassel, Arne
Årsmøte i Norske Havforskeres Forening, Øystese, 22-24 august 1983

Rapporter og avhandlinger

2009

Naturtyper og artsmangfold i Stjernsund, Sørøysund og Andfjorden

Pål Buhl-Mortensen, Kim Picard, Arne Lene and Hassel Buhl-Mortensen
Havforskningsinstituttet, DN sluttrapport Intern rapport juli 2009 p. 68
2007

Statusrapport for MAREANO - kartlegging av biologisk mangfold, bunndyr og naturtyper i Barentshavet

Arne Hassel, Pål Buhl Mortensen, Hannu Koponen, Tom Jon and Alvestad Rønning
Havforskningsinstituttet, Intern rapport p. 73
2005

Havforskningsinstituttets oppgaver innen kartlegging av biologisk mangfold

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet Intern rapport januar 2005, FG 407 Bunnhabitater p. 22
2005

Produksjon på lavere trofiske nivåer. Kap. 2 Økosystem Barentshavet

Arne Hassel, Magnus Dalpadado and Johannessen
Havforskningsinstituttet, Havets ressurser og miljø 2005, Fisken og Havet Særnummer 1 - 2005 p. 41-44
2005

Biologisk mangfold - bunndyr. Kap. 2 Økosystem Barentshavet

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, Havets ressurser og miljø 2005, Fisken og Havet Særnummer 1 - 2005 p. 90-92
2005

Biologisk mangfold - bunndyr. Kap. 3 Økosystem Norskehavet

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, Havets ressurser og miljø 2005, Fisken og Havet Særnummer 1 - 2005 p. 129-132
2005

Biologisk mangfold - bunndyr. Kap. 4 Økosystem Nordsjøen/Skagerak

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, Havets ressurser og miljø 2005, Fisken og Havet Særnummer 1 - 2005 p. 176-177
2003

Reaction of sandeel to seismic shooting: A field experiment and fishery statistics study

Tor Knutsen Arne Hassel, John Dalen, Svein Løkkeborg, Kristian Skaar, Øyvind Østensen, Elin Haugland, Merete Fonn, Ole Arve Åge and Misund Høines
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Nr. 4 - 2003 p. 62
2003

Dyreplanktonundersøkelsene i Barentshavet 2002. Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Signe Johannessen, Karen Berit and Gjertsen Endresen
Havforskningsinstituttet. Interne notat 2003 p. 35
2003

Dyreplanktonundersøkelsene i Barentshavet 2001. Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Karen Berit and Gjertsen Endresen Signe Johannessen
Havforskningsinstituttet, Interne notat 2003 p. 34
2002

Contamination Transport and Biological Monitoring in the Skagerak

Hassel, Arne and Noji, Tom
Havforskningsinstituttet. Final report for NFFR-project no. 134112/720 p. 27
2002

Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet

Anon.
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Nr. 6 - 2002 p. 83
2002

Kap. 1.2 "Plankton"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Havets miljø 2002, Fisken og Havet Særnummer 2 - 2002 p. 149
2001

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 2000 - Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 3 - 2001
2001

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1999 - Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 2 - 2001
2001

Kap. 1.2 "Plankton"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Havets Miljø 2001, Fisken og Havet Særnummer 2 - 2001 p. 118
2000

Sluttrapport for overvåkning av fiskeegg og -larver, samt dyreplankton på Draupnerfeltet i Nordsjøen 1997-1998

Husebø, Åse and Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 6 - 2000 p. 58
2000

OSPAR Quality Status Report Region 1 Year 23000. Pspar Commision for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

Anon.
OSPAR Quality Status Report Region 1 2000
2000

Kap. 1.2 "Plankton"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Havets miljø 2000, Fisken og Havet Særnummer 2 - 2000 p. 138
1999

Plankton som råstoffkilde for fremstilling av fôrmidler til bruk innen fiskeoppdrett. Et forprosjekt. Delprosjekt: Utredning av forekomster og tilgjengelighet av dyreplankton

Hassel, Arne and Melle, Webjørn
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 3 - 1999 p. 30
1999

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1998 - Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 6 - 1999 p. 91
1999

Kap. 1.2 "Plankton"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Havets Miljø 1999, Fiske og Havet Særnummer 2 - 1999 p. 104
1998

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1997 - Datarapport

Magnus Johannessen, Arne Hassel, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 2 - 1998 p. 93
1998

Framdriftsrapport for overvåkning av fiskeegg og larver, samt dyreplankton fra Draupnerfeltet i Nordsjøen.

Husebø, Åse and Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 1 - 1998 p. 19
1998

Sammensetningen av dyreplankton og fiskeegg og -larver på Kristin Nord-feltet i perioden april til september 1998.

Hassel, Arne and Husebø, Åse
Havforskningsinstituttet, Prosjektrapport, SFT prosjekt 920404 p. 30
1998

Kap. 1.2 "plankton og næringssalter"

Anon.
Havfprskningsinstituttet, Havets miljø 1998. Fisken og Havet Særnummer 2 1998 p. 90
1997

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1996 - Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 3 -1997 p. 97
1997

Konsekvenser av et oljesøl på marine organismer i det nordlige Barentshav

Arne Hassel, Harald Loeng, Petter Jarle and Fossum Klunsøyr
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Nr. 18 - 1997 p. 33
1997

Kap. 1.2 "Plankton og næringssalter"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Miljørapport 1997, Fisken og Havet Særnummer 2 - 1997 p. 81
1996

Cruise report, cruise 007, 28/4 - 28/5, 1996, R/V "G.O. Sars"

Ole Misund, Valantine Antonipillai, Kåre Lauvås, Anna Ersland Arne and Bækkevold Hassel
Havforskningsinstituttet, cruise report p. 31
1996

Hydrografi og planktonøkologi over Svalbardbanken om vinteren: Et mulig gytefelt for den vestlige bestandskomponenten av polartorsk

Webjørn Melle, Tor Arne and Knutsen Hassel
Havforskningsinstituttet Intern rapport p. 48
1996

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1995 - Datarapport

Magnus Johannessen, Arne Hassel, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Svein Lygren, Karen Gjertsen, Jane Signe and Strømstad Johannessen
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 8 - 1996 p. 113
1996

Biological sampling on the transects Gimsøy NW and Jan Mayen. Pelagic trawling, acoustics, whale observations. Cruise report from RV "Johan Hjort", 9-19 July 1996

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, Cruise report p. 3
1996

Kap. 1.2 "Plankton og næringssalter", side 75-76 "Hva spiser silda"

Anon.
Havforskningsinstituttet, Miljørapport 1996, Fisken og Havet Særnummer 2 - 1996 p. 96
1995

Growth of capelin in relation to zooplankton biomass in the Barents Sea

Harald Gjøsæter, Hein Rune Skjoldal, Arne Hassel
1995

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1995

Hassel, Arne and Johannesen, Magnus
Havforskningsinstituttet, "Flerbestandsrapport" Intern rapport nr. 3 p. 3
1995

Geografisk og sesongmessig fordeling av plante- og dyreplankton i det nordlige Barentshavet. Sluttrapport

Harald Loeng, Padmini Dalpadado, Clelia Booman, Francisco Webjørn and Rey Melle
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Nr. 30 - 1995 p. 48
1995

Dyreplankton i Barentshavet. Biomassevariasjoner 1979-1994

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Nr. 1 1995 p. 38
1995

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1994 - Datarapport

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Magnar Hagebø, Julio Erices, Jane Svein and Strømstad Lygren
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 6 - 1995 p. 153
1995

Kap. 1.2. "Plankton og næringssalter". Miljørapport 1995

Anon.
Havforskningsinstituttet, Fisken og Havet Særnummer 2 - 1995 p. 85
1994

Planktonundersøkelsene i Barentshavet 1993 - Datarapport

Kjell Bakkeplass, Per Bratland, Julio Erices, Arne Hassel, Magnus Johannessen, Jane Svein and Strømstad Lygren
Havforskningsinstituttet Interne notat nr. 3 p. 109
1994

Kap. 2.2 "Dyreplankton, klorofyll og næringssalter", Miljørapport 1994

Anon.
Fisken og Havet, Særnummer 2 - 1994 97
1993

Dyreplanktonet i Barentshavet: Monitoring as basis for modelling

Arne Hassel, Hein Rune Magnus and Skjoldal Johannessen
Multispec News 1993 p. 3
1993

Monitoring of zoolpankton biomass in the Barents Sea autumn 1985-1993

Arne Hassel, Hein Rune Magnus and Skjoldal Johannessen
Institute of Marine Research Internal report p. 3
1993

Datarapport fra planktonundersøkelsene i Barentshavet - 1992

Arne Hassel, Magnus Johannessen, Kjell Bakkeplass, Per Bratland, Berit Endresen, Julio Erices, Magnar Hagebø, Signe Johannessen, Jane Kjell and Strømstad Seglem
Havforskningsinstituttet Rapport nr. 1/1993 HSMM p. 99
1993

Kap. 2.1.2. "Planktonproduksjon og lodde"

Anon.
Fisken og Havet Særnummer 1, 1993 p. 30
1993

North Sea Subregion 6. Assessment Report 1993

Anon.
North Sea Task Force, Norway 1993 p. 60
1993

North Sea Subregion 1. Assessment Report 1993

Anon.
North Sea Task Force, Norway, United Kingdom 1993 p. 44
1992

Datarapport fra planktonundersøkelser i Barentshavet 1991

Arne Hassel, Lena Omli, Magnar Hagebø, Magnus Berit and Johannessen Endresen
Havforskningsinstituttet Rapport nr. 10/92/HSMM p. 64
1991

Impact of grazing from capelin (Mallotus villosus) on zooplankton: a case study in the northern Barents SEa in August 1985

Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal, Harald Gjøsæter, Harald Loeng, Lena Omli
1991

Næringsforholdene for lodde og sild i Barentshavet, 1986-1989. Sluttrapport for prosjektet NFFR-nr. 701.155.

Skjoldal, Hein Rune and Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet Rapport nr. 1/1991/HSM. Senter for Marint Miljø p. 25
1990

Biologiske rutineundersøkelser ved boring i olje nøkkelblokker i Barentshavet. Rapport for perioden august 1986-1990.

Hassel, Arne and Føyn, Lars
Intern rapport, Havforskningsinstituttet p. 21
1989

Marine organismers følsomhet for olje som funksjon av alder

Bjørn Serigstad, Torunn Ellingsen, Frank Midtøy, Arne Hassel, Leif Austgulen, Lars Svein and Føyn Wilhelmsen
ACUP-rapport pr. 31.12.90. Havforskningsinstituttet, rapport nr. BKO-9008
1986

Physical and biological oceanography and capelin front study

Harald Loeng, Arne Hassel, Hein Rune Francisco and Skjoldal Rey
In Loeng, Harald (ed.) Ecological investigations in the Barents Sea, August 1985. Report from PRO MARE-cruise no. 5. Havforskningsinstituttet, rapport nr. FO 8605 p. 5-60
1986

Loddas næringsforhold ved iskanten. Sluttrapport prosjekt nr. NFFR 701.106

Loeng, Harald and Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, rapport FO 8606, 6/6 1986 p. 15
1986

Marinøkologiske undersøkelser i Barentshavet i januar 1985

Arne Hassel, Hein Rune Harald and Skjoldal Loeng
Havforskningsinstituttet, rapport nr. 8604 p. 33
1986

Monitoring of inhibited sea water discharge. Contract no. h081

R. Christiansen, Arne Hassel, Reidar Johannessen, Reidar Leinebø, Kjell Seglem, Kjell Karsten and Westrheim Palmork
Report to Elf Aquitaine Norge A/S, January 1986 p. 34
1984

Quantitative and qualitative aspects of capelin feeding in relation to zooplankton sources in the Barents Sea in May and August 1981

Hassel, Arne
Contribution to the joint Soviet/Norwegian Symposium on the Barents Sea capelin, Bergen, 1984 p. 14
1984

Preliminære resultater fra tokt med F/F "G.O. Sars" i Barentshavet, 28.5 - 18.6. 1984

Arne Hassel, Harald Loeng, Hein Rune Francisco and Skjoldal Rey
Havforskningsinstituttet, rapport nr. FO 8409 p. 34
1984

Resultater fra tokt med F/F "G.O. Sars" i Barentshavet 4-19.8. 1984

Arne Hassel, Harald Loeng, Tor Francisco and Solberg Rey
Havforskningsinstituttet, rapport nr. FO 8410 p. 32
1984

Årsrapport 1983. Loddas næringsforhold ved iskanten

Arne Hassel Harald Gjøsæter, Harald Loeng, Hein Rune Francisco and Skjoldal Rey
Havforskningsinstituttet, januar 1984 p. 7
1983

Marinøkologiske undersøkelser nær iskanten i Barentshavet somrene 1979-1982. Sluttrapport for prosjektet "Lodda på sommerbeite"

Harald Gjøsæter, Arne Hassel, Harald Loeng, Francisco Rey
1983

Rapport fra tokt med M/S Lance og F/F G.O. Sars mai-juni 1983

Harald Gjøsæter, Arne Hassel, Harald Loeng, Francisco Rey, Hein Rune Skjoldal
1983

Framdriftsrapport for prosjektet "Loddas næringsforhold ved iskanten"

Harald Gjøsæter, Arne Hassel, Harald Loeng, Hein Rune Francisco and Skjoldal Rey
NFFR-prosjekt I 701.106, juni 1983 p. 3
1983

Preliminære resultater fra tokt med M/S "Lance" og F/F "G.O. Sars" i mai-juni 1983

Harald Gjøsæter, Arne Hassel, Harald Loeng, Hein Rune Francisco and Skjoldal Rey
Havforskningsinstituttet, FO 8310 p. 21
1983

Marinøkologiske undersøkelser nær iskanten i Barentshavet somrene 1979-82. Sluttrapport for prosjektet "Lodda på sommerbeite"

Harald Gjøsæter, Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
Havforskningsinstituttet, rapport FO 8309 p. 59
1983

Zooplankton investigations near the ice edge in the western Barents Sea 1980-82

Hassel, Arne
Havforskningsinstituttet, rapport BKO 8308 p. 10
1982

Tokt i Barentshavet med F/F "G.O. Sars" 25. mai - 11. juni 1982

Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
Havforskningsinstituttet, intern toktrapport, 30. september 1982 p. 17
1982

Årsrapport 1981 - Lodda på sommerbeite

Arne Hassel, Harald Loeng, Sigurd Francisco and Tjelmeland Rey
NFFR-prosjekt nr. I 701.54, januar 1982 p. 9
1982

Halvårsrappoprt for prosjektet "Lodda på sommerbeite"

Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
NFFR-prosjekt nr. I 701.54, juni 1982 p. 3
1982

Marinøkologisk forskningsprogram for iskantsonen og isfylte farvann i Arktis

Are Dommasnes, Arne Hassel, Harald Loeng, Francisco Rey, Snorre Hein Rune and Tilseth Skjoldal
Havforskningsinstituttet, interne notat, 29.9.1982 p. 13
1982

Fiskeressursene og deres miljø i Barentshavet, ved Svalbard og ved Jan Mayen

Hermann Bjørke, Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
Havforskningsinstituttet, intern rapport, 1982 p. 59
1981

Tokt i Barentshavet med F/F "Johan Hjort" 2-29 august 1981

Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
Havforskningsinstituttet, intern toktrapport, 23. oktober 1981 p. 10
1981

Tokt i Barentshavet med F/F "G.O. Sars" 3-16 mai 1981

Arne Hassel, Francisco Harald and Rey Loeng
Havforskningsinstituttet, intern toktrapport 12. juni 1981 p. 13
1981

Halvårsrapport for prosjektet "Lodda på sommerbeite"

Bjørnar Ellertsen, Arne Hassel, Harald Loeng, Sigurd Francisco and Tjelmeland Rey
NFFR-prosjekt nr. I 701.54, juni 1981 p. 2
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)