Eystein Oveland

Forsker
Telefon: 90263022
Avdeling: Behov og velferd

Curriculum Vitae

Jeg har over 12 års erfaring med massespektrometri, og har bakgrunn fra biomedisinsk forskning på problemstillinger relatert kreft, hjerte-kar, og multippel sklerose. Hovedfokus har vært LC-MS/MS og proteomikk. Jeg har vært ansatt siden november 2016, og arbeider nå som forsker 1183 med LC-MS/MS analyser der hovedvekt er på kvantifisering av vitaminer. Metodeutvikling og standardiseringsarbeid står sentralt i arbeidsoppgavene.

Jeg er også involvert i å opprette og utstyre mikroplast laboratoriet, og har vært med på demonstrasjoner og analyser av mikroplast med fokus på pyrolyse-GC-MS teknologi.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)