Gjertrud Jensen

Overingeniør
Telefon: 45971145

Arbeidsområde

-MAREANO
-Bunnkartlegging
-Naturtypekartlegging
-Videoanalyse bunnfauna
-Videoredigering, tilrettelegging for media
-Formidling, media,skoleelever
-Reke-livsstadie anlyse
-Toktvirksomhet

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2016

Lebetus scorpioides and Buenia jeffreysii (Teleostei: Gobiidae) found north of the Arctic Circle

Ingvar Byrkjedal, Rupert Wienerroither, Gjertrud Jensen
Fauna Norvegica 36 p. 47-50

Nyheter

Nyheter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)