Gå til hovedinnhold

Hildegunn Mjanger

page thumb%5B7%5D
Senioringeniør
Telefon: 41473568
Avdeling: Bunnfisk

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2011

Precision of the Northeast Arctic cod age determination under variable environmental and information conditions

Natalia A. Yaragina, Hans Høie, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Kjell Harald Nedreaas, Harald Senneset, Natalya V. Zuykova, Per Ågotnes
Marine Biology Research 7 p. 599-607
2009

Age determination of Northeast Arctic cod otoliths through 50 years of history

Natalya V. Zuykova, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Kjell Harald Nedreaas, Harald Senneset, Natalia A. Yaragina, Per Aagotnes, Sondre Aanes
Marine Biology Research 5 p. 66-74
2009

Fifteen years of annual Norwegian-Russian cod comparative age readings

Natalya Yaragina, Kjell Harald Nedreaas, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Harald Senneset, Natalya V. Zuykova, Perå Gotnes
Marine Biology Research 5 p. 54-65

Rapporter og avhandlinger

2023

Sporing 2-2023 Full Rapport. Genetisk identifikasjon av torskeegg i Meløy i Nordland, mars 2023

Maria Quintela, Terje van der Meeren, Geir Dahle, Anne Grete Eide Sørvik, Alejandro Mateos-Rivera, Hildegunn Mjanger, Vidar Wennevik, Kevin Alan Glover
2021

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk

Terje van der Meeren, Sonnich Meier, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Ørjan Karlsen, Arved Staby, Hildegunn Mjanger, Annhild Engevik, Katherine Mary Dunlop, Raymond Bannister, Jon Egil Skjæraasen
2012

Report of the North Sea cod (Gadus morhua L.) otolith exchange 2009 – 2010. Version 2 with analyses for assessment readers. ICES PGCCDBS 30.01-03.02 2012

Sigbjørn Mehl, Hildegunn Mjanger
2009

Egner vintertoktet seg til overvåking av endringer i fiskesamfunnet i Barentshavet? En gjennomgang av metodikk og data fra 1981-2007

Edda Johannesen, Thomas de Lange Wenneck, Åge Sigurd Høines, Asgeir Aglen, Sigbjørn Mehl, Hildegunn Mjanger, Åge Fotland, Tor Ivar Halland, Tore Jakobsen
2000

Håndbok for prøvetaking av fisk og krepsdyr

Åge Fotland, Asbjørn Borge, Harald Gjøsæter, Hildegunn Mjanger
1995

Artsliste med NODC-koder, norske, vitenskapelige og engelske navn

Sigbjørn Mehl, Asbjørn Borge, Padmini Dalpadado, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Hildegunn Mjanger
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)