Jan Olav Fosse

No image
Overingeniør
Telefon: 99700902
Avdeling: Stasjon Matre

Publikasjoner

Faglige foredrag

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Oxygen gradients affect behaviour of caged Atlantic salmon Salmo salar

Tina Oldham, Timothy David Dempster, Jan Olav Fosse, Frode Oppedal
Aquaculture Environment Interactions 9 p. 145-153
2017

Assessing swimming capacity and schooling behaviour in farmed Atlantic salmon Salmo salar with experimental push-cages

Malthe Hvas, Ole Folkedal, David Solstorm, Tone Vågseth, Jan Olav Fosse, Lars Christian Gansel, Frode Oppedal
Aquaculture 473 p. 423-429
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)