Gå til hovedinnhold

Åpent møte om CRISPRsalmon: Bør vi genredigere oppdrettslaksen?


laksestim
Dato 27. oktober 2021 17:00 - 18:15
Sted Handelshøyskolen BI Bergen
Nettside Påmelding

På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av laks i Norge i dag, og diskutere i hvilken grad denne teknologien kan bidra til å løse fiskeoppdrettsnæringens utfordringer.

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å ta i bruk genredigering i laks? Under hvilke forutsetninger bør vi velge denne teknologien? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon. Prosjektet er ledet av NTNU, med GenØK, Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere.

På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av laks i Norge i dag, og diskutere i hvilken grad denne teknologien kan bidra til å løse fiskeoppdrettsnæringens utfordringer.

Sted: Handelshøykolen, BI, Kong Chr. Frederiks gate 5, 5006  Bergen
Arrangører: CRISPRsalmon-prosjektet, NTNU, GenØK, Bioteknologirådet, Havforskningsinstituttet. NCE Seafood Innovation og UiB er medarrangører på møtet.

Gratis og åpent for alle.
Enkel matservering fra 16.30.
Møtet strømmes (lenke kommer her).

Tentativt program

16.30 Enkel matservering

17.00 Velkommen /m. ordstyrer fra Bioteknologirådet

17.03 CRISPRsalmon-prosjektet 
Anne Ingeborg Myhr, direktør GenØK

17.15 Hvor står forskningen nå?
Anna Wargelius, forskningssjef, Havforskningsinstituttet
Tone-Kari Knutsdatter Østbye, seniorforsker, NOFIMA

17.40 Panelsamtale
Monica Solberg, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Havforskningsinstituttet
Trude H. Nordli, fagsjef miljø og helse, Sjømat Norge

17.55 Spørsmål fra salen

18.05 Avslutning m/Bioteknologirådet

Velkommen!