Gå til hovedinnhold

Capelin Symposium Bergen


Lodde
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
Dato 10. oktober 2022 - 13. oktober 2022 09:00 - 16:00
Sted Grand Hotel Terminus, Bergen
Nettside Konferansens nettside

​Havforskningsinstituttet er vertskap for konferansen «Capelin Symposium Bergen» (CSB) som arrangeres i samarbeid med ICES og IASC. Konferansen er åpen for alle interesserte.

CSB Symposium banner 2022

Revidere og utvide vår kunnskapsbase om lodde

Symposiet vil revidere og utvide vår kunnskapsbase om lodde og lodde sin rolle i arktiske og sub-arktiske økosystemer, med fokus på loddebestander i (i) Barentshavet, (ii) farvann rundt Island–Øst-Grønland–Jan Mayen, (iii) Newfoundland–Labrador, og (iv) Alaskabukta og Beringhavet.

Symposiet åpner for generelle bidrag om loddebiologi, fysiologi, genetikk, forvaltning, og om prosesser (økologiske og oseanografiske) som påvirker økosystemene der lodden lever. Målet er å frambringe ny kunnskap om samspillet mellom det fysiske havmiljøet og adferden til lodde, forteller Sam Subbey som er initiativtaker til symposiet og Johanna Fall som er ledere for styringskomiteen. Videre vil konferansen bidra til å syntetisere kunnskap om hvordan lodde som nøkkelart kan bidra til økt forståelse av effekter av klimaendringer på nordatlantiske økosystemer.

Deadline for abstract er 15. april
Early-bird deadline: 5. august
Late registration deadline: 8. september

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Meld inn bidrag.

Siste påmeldingsfrist for bidrag er 15. mai, mens siste påmeldingsdag for deltakelse uten bidrag er 8. september.