Gå til hovedinnhold

Catch Welfare Platform – en satsing på fremtidssikre fiskerier


trålen på vei inn - noen måker flyr over

Illustrasjonsfoto fra tråling.

Fotograf: Åse Husebø / Havforskningsinstituttet
Dato 20. november 2023 - 22. november 2023 10:00 - 17:00
Sted Hotel Terminus, Bergen
Nettside The Catch Welfare Platform

Vi ønsker velkommen til den første konferansen i Catch Welfare Platform som blir avholdt i Bergen 20.–22. november 2023. 

Plattformen er finansiert av Open Philanthropy og er et globalt industrivitenskapelig drevet nettverk som har som mål å forbedre bærekraft og lønnsomhet i villfangstfiskerier. Konferansen vil legge til rette for diskusjoner om temaet fangstvelferd og lansere nettverket.

Hva er fangstvelferd?

Fangstvelferd-konseptet fokuserer på pragmatiske løsninger for å redusere individuelle stressnivåer i fangsten (figur 1). Dette inkluderer bifangst og det som skal slaktes om bord. Valorisering av sjømatprodukter som overholder gode fangstvelferdsstandarder, er tenkt som et sentralt resultat. Arbeidet med fangstvelferd-konseptet starter på konferansen og fortsetter deretter.

illustrasjon av fangstvelferdskonseptet
Figur 1: Illustrasjon av fangstvelferdskonseptet. 

Vår tilnærming vil forbedre bærekraften ved å redusere sikkerhetsdødelighet under fiske og øke lønnsomheten ved å forbedre produktkvalitet og holdbarhet. Å redusere stress vil skape førsteklasses markedsmuligheter for sjømat fanget med gode fangstvelferdsstandarder. Vi anerkjenner sammenhengen mellom fangstvelferd-konseptet og pågående utfordringer i villfangst-fiskerier, for eksempel overfiske.

Programmet finner du her.

Plenumssesjonene vil bli direktesendt her: https://wow.imr.no/cw.html 

Konferanseregistreringen er åpen, og deltakerlisten representerer et bredt spekter av sjømatrelaterte næringsaktører fra hele Europa, Afrika, Asia og Oseania. I tillegg har mange forskere fra hele verden meldt seg på for å delta på konferansen.

Du finner mer informasjon på våre nettsider (catchwelfareplatform.com).

Catch Welfare Platform-teamet

Teamet bak Catch Welfare Platform-konseptet inkluderer ekspertise innen dyrevelferd, villfangstfiske, matvitenskap og teknologi, forbrukerforskning og interessenter: 

  • Havforskningsinstituttet: Mike Breen, Neil Anders
  • Nofima, Norge: Ragnhild Aven Svalheim, Themis Altintzoglou, Bjørn Roth
  • UiT Norges arktiske universitet, Norge: Endre Grimsbø
  • Michelle Boonstra Consultancy, Nederland: Michelle Boonstra
  • Wageningen Livestock Research, Nederland: Hans van de Vis (koordinator)
  • UEH University, Vietnam: Nguyen Thi Thu Thuy