Gå til hovedinnhold

Webinar

Dato 19. juni 2023 12:00 - 14:30
Sted Online

Velkommen til webinaret: Utbygging av havvind – Kva er fiskarane bekymra for?

 

Illustrasjonsbilde - vindmøller til havs

Norges første, store havvindprosjekt er Sørlige Nordsjø II, og konsesjonar skal lysast ut. I forkant av utbygginga skal både området og konsekvensane kartleggjast.

 

Mandag den 19. juni skal resultata frå vindkraft-prosjektet «Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri - og havvindsnæring» presenterast i eit webinar.

Prosjektet er leia av Havforskningsinstituttet, og Runde Miljøsenter er sentral partnar i prosjektet og har ansvar for innhenting av informasjon frå fiskarane.

 

Tittelen på webinaret er Co-existence between fisheries and the offshore wind industry in Norway – What can we learn from abroad?

Webinaret er ope for alle, vi håper presse og media ønsker å følge med på dette. Lenke for påmelding nedanfor.

 

Fiskeriet vil bli påverka av havvindutbygginga, og fiskarane sjølve seier at det er dramatisk store areal som no blir regulert.

Mellom innleiarane finn vi mellom anna Havforskningsinstituttet, Runde Miljøsenter og Noregs fiskarlag.

 

Sentrale spørsmål:

 • Korleis vil fisken sine vandringar bli påverka?
 • Kva skjer med gyteområda?
 • Korleis blir tobisfisket påverka?
 • Korleis vil støy påverke?
 • Kva effekt får utbygginga på økosystemet?
 • Kva med sikkerheit: er 500 m sikkersone nok?
 • Kven skal berge fiskarane om trålen set seg fast i forankringa til vindmøllene?
 • Kva avgrensingar vil ein få på fiskeriet?

Program

Session 1: Knowledge acquisition for co-existence between the offshore wind industry and fisheries

 • What knowledge on environmental effects of floating wind do we have and what is missing? Insight on the consequences of offshore wind to the fishing industry - Anne Christine Utne Palm, Institute of Marine Research
 • Preparing knowledge and experience from the fishing industry for credible and legitimate marine spatial planning - Nils Roar Hareide, Runde Environmental Centre
 • What does the Norwegian Government expect with “co-existence”? Are we prepared? - Dorothy Dankel, SINTEF Ocean, UiB

Session 2. Co-existence between fisheries and the offshore wind industry

How do we work in Norway?

 • Experiences from the collaborative work between the fisheries organizations and Offshore Norway to achieve principles for co-existence – Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag (Norwegian Fishermen's Association) 
 • Experiences from the working process in selection of new areas for offshore wind in Norway – Ingvild Henriette Kristin Andersson, NVE (Norwegian water and energy resources)

How do fisheries and offshore wind industry work on co-existence abroad?

 • Killebegs Fisheries Organization, Ireland, about their experience with cooperation Hexicon (floating windfarm) – Michael Keatinge, Killybegs Fisherman's Organisation
 • Fishing in Hywind Scotland (floating windfarm) – Monica Fundingsland, Equinor
 • Fisheries in offshore windfarm area – Beatriz Deetman, Marine Research institute Netherlands

Panel discussion: What can Norway learn from abroad?  

Panel: Bård Aarbakke from the Directorate of Fisheries; Mia Høgi from the fisheries organisation Pelagisk Forening; Terje Eriksen, fisherman; Gunnar Birkeland from Source Galileo; NN from Eviny, representing offshore wind industry.

Registration: Fill in this form *)

Deadline: 18 June 2023

 

*) The Team’s meeting link will be e-mailed to all that have registered the day before the meeting (on the 18th).

 

arrangørenes logoer