Gå til hovedinnhold

Fiskeernæringsseminar


Fiskeernæringseminar bilde intra
Dato 11. mars 2024 - 12. mars 2024 10:00 - 16:00
Sted Grand Hotel Terminus i Bergen

Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til det 16. norske fiskeernæringsseminaret som vil bli arrangert på Grand Hotel Terminus i Bergen 11.–12. mars 2024 kl. 10.00–16.00.

Det norske fiskeernæringsseminaret blir arrangert annet hvert år og ønsker å være en arena for å kommunisere det siste innen forskning og legge til rette for god dialog mellom aktører innen fiskeernæring og oppdrett i Norge. 

Temaet for seminaret er Fôr for bærekraftig fremtid for alle arter under oppdrett i Norge

Vi inviterer til tre sesjoner:  

1)    Bærekraftige fôrråvarer
2)    Ernæring: opptak, behov og mekanismer 
3)    Helse og velferd 

Fôr for bærekraftig fremtid inkluderer ulike aspekt innen fôrsikkerhet, nye råvarer, klimafotavtrykk, tilgang og opptak av næringsstoff, ernæringsbehov under moderne produksjonsbetingelser, genetikk, samt ernæringsstatus og mekanismer som påvirker artenes spesifikke vekst, helse og velferdsparameter.

Formålet med seminaret er at vi sammen fokuserer på ulike aspekt innen fiskeernæring som kan bidra til økt akvakulturproduksjon via tjenlige fôrråvarer, god ernæringspraksis, samt forebygge sykdom og dødelighet. 

Sett av dagene i kalenderen! 

Send inn ditt abstrakt herFrist: 15. januar 2024. 

Mer informasjon om foredragsholdere, program, påmelding og innsending av sammendrag vil komme straks. Konferansespråket er norsk, men sammendrag og presentasjoner kan være på engelsk. 
Informasjon og skjema for påmelding kommer straks.

Hotell

Vi har reservert noen hotellrom ved Grand Hotel Terminus til avtalepris. For å benytte deg av dette, ring hotellet på tlf. 55 21 52 00 eller send en e-post til resepsjon@grandterminus.no og oppgi bookingkode 4082504. Frist for bestilling er 1. februar 2024.