Gå til hovedinnhold

Fiskevelferdsseminaret: Dyrevelferdsløftet – bedre forvaltning av dyrevelferd


Foto av en stim med laks som svømmer inne i en oppdrettsmerd.
Fotograf: Erling Svensen, Havforskningsinstituttet
Dato 23. august 2023 15:00 - 17:00
Sted Trondheim Spektrum - møterom Mendelshon

På årets Fiskevelferdsseminar er temaet forvaltning av dyrevelferd og hvordan vi sammen kan ta et nytt dyrevelferdsløft de neste 10 årene.

I regi av Fiskevelferdsforumet inviterer Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet til fiskevelferdsseminar om forvaltningen av dyrevelferd og hvordan vi sammen kan ta et nytt dyrevelferdsløft de neste 10 årene. Her kan du få oppdatert kunnskap om trenging, myndighetenes oppfølging av dyrevelferdsregelverket, effekter av og på rensefisk, og kanskje bli enige om belastningsgrader på laks? Og hva kan endres i forvaltningen for bedre fiskevelferd?

Møt opp onsdag 23. august 2023 kl. 15.00-17.00 på AquaNor og bidra til dyrevelferdsløftet.

Arrangementet er nå stengt for påmelding. Dersom du ikke rakk å melde deg på før tidsfristen gikk ut, men ønsker likevel å delta, send e-post til: bryndis.holm@vetinst.no

Arrangementet vil også bli streamet. Lenke til påmeldte, som ønsker å delta digitalt, vil bli sendt samme dag.

Program

15.00: Innledning v/Stine Gismervik

15.05: Trenging – når er nok nok, Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet

15.15: Ivaretar myndighetene fiskevelferd? Noen forbedringspunkter, Riksrevisjonen

15.25: En sovende dyrevelferdslov? Forvaltningens ansvar og unnlatelser. Annichen Kongsvik Sæteren, Universitetet i Oslo

15.35: Rensefisk – når er nok nok? Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet

15.45: Kan vi bli enige om belastningsgrad? Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet

15.55: Pause

16.10: Dyrevelferdsløftet – endringsforslag i forvaltningen. Stine Gismervik, Veterinærinstituttet

16.20: Panelsamtale: Spørsmål/kommentarer vha. slido. Tema: Initiativ til bedre velferd

16.40: Fiskevelferdsprisen 2023, presentasjon av kandidatene

16.45: Utnevnelse av vinneren, deretter presenterer vinneren seg selv

16.55 Avslutning v/Stine Gismervik