Gå til hovedinnhold

Fiskevelferdsseminaret 2022: Dyrevelferd i havet - velferd på gyngende grunn


Undervannsfotografi av oppdrettslaks
Fotograf: Rudolf Svendsen
Dato 23. september 2022 11:00 - 14:00
Sted Litteraturhuset i Oslo
Nettside Meld deg på (frist 21. sept.)

Oppdrett kan gi mange forskjellige velferdsutfordringer, både for oppdrettslaks, rensefisk og villfisk. I tillegg har vi snart ikke plass til flere lokaliteter langs kysten som kan gi fisken et godt levemiljø. Hva vet vi og hvordan jobber vi med disse utfordringene?

Fiskevelferdssemnaret vil ta for seg og vise noe av bredden i velferdsutfordringene og hvordan forskningen bidrar til løsninger og er rettet mot alle med interesse for fiskevelferd og oppdrett.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist er 21. september 2022.
Meld deg på her.

Vi ønsker at flest mulig møter fysisk på Litteraturhuset i Oslo, men seminaret blir også streamet via denne lenken. Det er ikke nødvendig med påmelding for de som kun deltar digitalt. Det blir servering av enkel mat og drikke.

Program:

    11.00-11.05 - Velkommen
    11.05-11.15 - Velferd på gyngende grunn- kort oversikt over kunnskapsgrunnlaget ved Stine Gismervik, Veterinærinstituttet
    11.17-11.30 - LAKSVEL – systematisk velferdsovervåking ved Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet
    11.30-11.43 - Sjøørret på egenavlusing – lykkes den med det? ved Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet
    11.43-11.55 - Fanget i garnet og gått på kroken – hva innebærer det egentlig? ved Ragnhild Aven Svalheim, Nofima
    11.55-12.10 - Kahoot, individbaserte velferdsindikatorer – Laksvel, Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet
    12.10-12.40 - Pause med lett bevertning
    12.40-12.53 - Miljøforhold – lekende lett å skape trivsel? ved Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet
    12.53-13.05 - Havbruk til havs – på laksens betingelser, ved Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean
    13.05-13.17 - Sulting av laks – ikke nødvendigvis en plage, ved Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet
    13.17-13.30 - Forsøksdyr: den skjulte kostnaden, ved Adrian Smith, Norecopa
    13.44-13.55 - Om Regjeringens nye dyrevelferdsmelding. Stine Gismervik, Veterinærinstituttet
    13.55-14.00 - Avrunding

Om seminaret og Fiskevelferdsforumet

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har dannet Fiskevelferdsforumet, som er en faglig samarbeidsplattform med fokus om å spre kunnskap om fiskevelferd.

I år er det tredje gang at de to instituttene arrangerer fiskevelferdsseminar på Litteraturhuset gjennom Fiskevelferdsforumet. Arrangementet skjer under Forskningsdagene der årets tema er HAV.

Om foredragsholderne

Stine Gismervik, fagansvarlig fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. Hun er veldig opptatt av hvordan ordbruken i oppdrettsnæringa påvirker holdningene våre.

Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet. Han har jobbet mye med velferdsindikatorer og er ansvarlig for kapittelet om Dyrevelferd i HI sin årlige risikorapport.

Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet. Forsker som er opptatt av bl.a. økologiske interaksjoner og lakselus.

Ragnhild Aven Svalheim, Nofima. Hennes spesialområde er fiskevelferd i fiskeriene og hva forskjellige fangstredskap gjør med fisken.

Ewa Harasimczuk, fagansvarlig fiskehelse Veterinærinstituttet

Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet. Jonatan er spesialist på læring hos fisk. Han har flere års erfaring med atferds- og velferdsarbeid på oppdrettslaks.

Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean, utviklingsdirektøren som er klar for å tilpasse teknologien til laksen.

Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet, har undersøkt laksens reaksjoner på sulting – den er veldig forskjellig fra oss pattedyr.

Adrian Smith, Norecopa, veterinær som i veldig mange år har jobbet for forsøksdyrenes kår og for at det skal brukes færrest mulig av dem.

Lone Gustavsen: Havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerikandidat som før hun kom til NFD hadde jobbet i to forskjellige oppdrettsselskap.