Gå til hovedinnhold

Nettmøte: Havbruk til havs og Giftig algeoppblomstring


Undervannsfotografi av oppdrettslaks
Fotograf: Rudolf Svendsen
Dato 17. april 2020
Sted Nettmøte

Hva skjer med dyrevelferden når oppdrettslaks flyttes langt til havs der strømmene kan være mye sterkere enn langs kysten? Og kan vi få til en varsling når skadelige alger blomstrer opp i store mengder slik som i fjor? Svarene får du på nettmøte fredag 17. april kl 10.

Du kan følge sendingen via denne lenken: havbruktilhavs.hi.no. Sendingen starter kl. 10 fredag 17. januar. Etter presentasjonene svarer forskerne på spørsmål som sendes inn under foredragene.

Møtet er todelt:

1.   Sterke havstrømmer kan skape utfordringer for oppdrettslaks og rensefisk:

Ved å etablere oppdrettsanlegg til havs kan vannutskiftningen og spredning av avfallsstoffer øke, men fisken lever også i mer krevende forhold. Dette kan gi problemer for rensefisk og de minste individene. Forsker Frode Oppedal presenterer forskningsresultater som viser hvordan dyrevelferden kan bli påvirket.

2.    Utvikler overvåknings- og varslingssystem for å oppdage oppblomstring av skadelige alger:

Oppblomstringen av Chrysochromulina i Nord-Norge våren 2019 viste hvor mye skade en større oppblomstring av skadelige alger kan ha. Slike oppblomstringer skjer ikke årlig, men det er viktig å ha et bevist forhold til overvåkning og varsling. Havforskningsinstituttet har fått en bestilling fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å utvikle et overvåknings- og varslingssystem for giftig algeoppblomstring. Oppdraget løses i nært samarbeid med myndigheter, andre forskningsinstitusjoner og næring. Forsker Lars Johan Naustvoll presenterer status.

Program:

10.00-10.30: Frode Oppedal presenterer hvor mye strøm laks og rensefisk tåler
ca. 10.30-11.00: Lars Johan Naustvoll presenterer overvåkning og varsling av giftige alger
ca. 11.00-11.30: svar på innsendte spørsmål