Gå til hovedinnhold

«G.O. Sars»


HI 040778

"G.O. Sars" på økosystemtokt i Barentshavet

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

«G.O. Sars» ble levert i 2003 og eies av Havforskningsinstituttet (75 %) og Universitetet i Bergen (25 %). Hovedoperasjonsområdet er Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, men fartøyet har også gjennomført tokt til Den midt-atlantiske rygg og til Antarktis.

"G.O. Sars" er et svært stillegående fartøy som sender ut støy under vann som er en hundredel av det konvensjonelle forskningsfartøyer gjør. Fisken som skal registreres av fartøyets akustiske instrumenter blir dermed ikke skremt, og forskerne får bedre mengdemålinger av ulike fiskearter i havet.

Tråldekket er 18 m bredt, er utstyrt med fire trålvinsjer og har plass til to komplette sett tråldører. Da kan f.eks. en pelagisk trål settes ut straks bunntrålen er om bord, og forskerne kan dermed kombinere for eksempel torske- og loddeundersøkelser på samme tokt. "G.O. Sars" har motorkraft nok til å kunne slepe en stor pelagisk trål med fem–seks knops fart, noe som er viktig for å få representative prøver av hurtigsvømmende fisk som makrell.

Midtskips er det en stor miljøhangar med seks vinsjer, hver med inntil 6 000 meter kabel, for nedsenking av ulike instrumenter i våre dypeste havområder. En av vinsjene er utstyrt med fiberoptisk kabel som kan overføre store datamengder fra nedsenkede instrumenter. Bak på tråldekket er det to vinsjer for tauing av planktonredskaper og spesielle undervannsfarkoster. "G.O. Sars" har spesiallaboratorier for miljø-, plankton- og fiskeanalyser, slik at mesterparten av analysearbeidet fra hvert tokt skal kunne utføres om bord før skipet kommer til land.

«G.O. Sars» er utrustet for alle typer marin forskning, og kan bl.a. håndtere ROV Ægir 6000, AUV Hugin og Calypso giant piston corer. Ekkolodd og sonarer kan observere fisk i hele vannsøylen, fra overflaten til bunnen. Et spesialekkolodd kartlegger bunntopografien, et annet måler havstrømmer. Fartøyet har også utstyr for å ta kjerneprøver 25 meter ned i bunnsedimentene, og et spesielt ekkolodd kan undersøke sedimenter 150 meter under havbunnen. Det kan også foreta seismiske undersøkelser ved hjelp av tauet luftkanonsett og hydrofoner.

Alle HIs fartøyer har ulike anlegg for å kunne bruke landstrøm.

I 2003 ble "G.O. Sars" kåret til Årets skip. I tillegg til overvåking og forskning i norske havområder, har fartøyet gjort tre store ekspedisjoner: MAR-ECO-toktet til Den midtatlantiske rygg i 2004, AKES-toktet til Sørishavet i 2007–2008 og det transatlantiske forskningstoktet i 2013.

«G.O. Sars» ble døpt av H.K.H. Dronning Sonja i Bergen 7. mai 2003.

Fartøyet er oppkalt etter Georg Ossian Sars (1837–1927) og er det tredje av HIs fartøyer med dette navnet.