Gå til hovedinnhold

«Johan Hjort»


johan hjort

«Johan Hjort» eies av Havforskningsinstituttet og ble bygget i 1990 til fiskeriundersøkelser. Fartøyet brukes til økosystemtokt og snitt-tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. 

Fartøyet ble bygget i 1990 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS. Der ble «Johan Hjort» også døpt, som det fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet. H.K.H. Kronprinsesse Sonja var gudmor.

Senere er «Johan Hjort» blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 2017 med nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.

En god sjøbåt

Størrelsen og skrogformen gjør at ”Johan Hjort” er en god sjøbåt, så arbeidet om bord hindres ikke særlig av dårlig vær som ofte oppstår vinterstid i våre havområder.

"Johan Hjort" har avisingsanlegg på fordekket, og vinsjer og annet dekksutstyr er innebygget.

For å redusere støy som oppstår ved bobledannelse fra skroget i dårlig vær og som forstyrrer akustiske målinger, fikk "Johan Hjort" i 1994 installert senkekjøl med ekkolodd- og sonarsvingere. Dermed kan fartøyet ta gode akustiske målinger selv i sterk kuling.

De senere årene har "Johan Hjort" fått installert dynamisk posisjoneringssystem (DP), inkludert sidepropell fremme og akterut. I tillegg er det installert "tracking"-system for undervannsfarkoster (HiPAP).

Alle HIs fartøyer har ulike anlegg for å kunne bruke landstrøm.