Gå til hovedinnhold

Johan Hjort


johan hjort

«Johan Hjort» eies av Havforskningsinstituttet og ble bygget i 1990 til fiskeriundersøkelser. I tillegg brukes fartøyet til økosystemtokt og snitt-tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Fartøyet er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 2017 med nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.

Fartøyet ble bygget i 1990 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS. Størrelsen og skrogformen gjør at ”Johan Hjort” er en god sjøbåt, så arbeidet om bord hindres ikke særlig av dårlig vær som ofte oppstår vinterstid i våre havområder.

"Johan Hjort" har avisingsanlegg på fordekket, og vinsjer og annet dekksutstyr er innebygget.

For å redusere støy som oppstår ved bobledannelse fra skroget i dårlig vær og som forstyrrer akustiske målinger, fikk "Johan Hjort" i 1994 installert senkekjøl med ekkolodd- og sonarsvingere. Dermed kan fartøyet ta gode akustiske målinger selv i sterk kuling.

De senere årene har "Johan Hjort" fått installert dynamisk posisjoneringssystem (DP), inkludert sidepropell fremme og akterut. I tillegg er det installert "tracking"-system for undervannsfarkoster (HiPAP).

Alle HIs fartøyer har ulike anlegg for å kunne bruke landstrøm.