Johan Hjort

johan-hjort.jpg

«Johan Hjort» eies av HI og ble bygget i 1990 med fiskeriundersøkelser som formål, noe den fortsatt gjør, i tillegg til økosystemtokt og snitt tokt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Fartøyet er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger, sist i 217 da det fikk nytt hybrid fremdriftsmaskineri, ny broutrustning og oppgradering av akustikksenteret om bord.

Fartøyet ble bygget i 1990 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS. Med sin størrelse og moderne skrogform er ”Johan Hjort” en så god sjøbåt at arbeidet om bord ikke hindres særlig av dårlig vær som vinterstid ofte råder i våre havområder.

"Johan Hjort" har avisingsanlegg på fordekket, og vinsjer og annet dekksutstyr er innebygget.

For å redusere støy som oppstår ved bobledannelse fra skroget i dårlig vær og som forstyrrer de akustiske målinger, fikk "Johan Hjort" i 1994 installert senkekjøl med ekkolodd- og sonarsvingere. Dette virker så godt at en kan foreta gode akustiske målinger selv i sterk kuling.

Fartøyet har i de senere årene fått installert dynamisk posisjoneringssystem (DP), inkludert sidepropell fremme og akterut. I tillegg er det installert tracking system for undervannsfarkoster (HiPAP).