Kronprins Haakon

Kronprins-Haakon.jpg

«Kronprins Haakon» ble levert i mars 2018 og eies av Norsk Polarinstitutt (30%), med Universitetet i Tromsø som største bruker (50%), og HI som bruker (20%) og operatør av fartøyet. «Kronprins Haakon» vil ha Arktis og Antarktis som sine primære operasjons-områder, men også tokt i mer «åpne» farvann i Barentshavet og Norskehavet. Fartøyet er utrustet for alle typer marin forskning i is og åpent farvann. Det kan operere ROV Ægir over siden og gjennom moonpool, og er også utrustet til å håndtere AUV Hugin og Calypso giant piston corer. Fartøyet kan også ta med seg to mindre helikoptre på tokt i isen.

 
Fartøyets hjemmehavn er Tromsø, med Norsk Polarinstitutt som formell eier på vegne av den norske stat. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet, mens Havforskningsinstituttet bemanner og drifter det.
 
Fartøyet har en besetning på 16 sjøfolk og 2 instrumentteknikere. I tillegg er det plass til 37 forskere/toktpersonell. Skipet har en rekkevidde på 15 000 nautiske mil (t/r Tromsø-Cape Town), det vil si at det kan seile i 65 døgn sammenhengende uten bunkring. Det har isbryterklasse og kan gå i 3,5 knop i én meter tykk is.
 
Om bord er det 15 laboratorier, 4 kjølerom og 2 fryserom. Midt i fartøyet er det en moonpool, dvs. et åpent basseng slik at utstyr kan settes ned også i is eller dårlig vær. Fartøyet har også landingsplass for helikoptre.
 

Byggeprosessen

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Skipet ble bygget av det italienske verftskonsernet Fincantieri og ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 2. januar 2018 ankom FF "Kronprins Haakon" Bergen. Etter utprøving og ferdigstilling i Norge, startet fartøyet på første ordinære tokt til Polhavet i august 2018.

Info om byggeprosessen finner du på fartøyets prosjektside.