Kronprins Haakon

Kronprins-Haakon.jpg

FF "Kronprins Haakon" ble bygget for å kunne operere i områder med utfordrende isforhold. Dette fartøyet kan gå lenger nord og sør enn noe annet norsk forskningsfartøy, noe som er viktig for å kunne hente inn data og følge med på klimaendringer, fiskerier og artsmangfold i Polhavet, Barentshavet og i Antarktis. 

 
Fartøyets hjemmehavn er Tromsø, med Norsk Polarinstitutt som formell eier på vegne av den norske stat. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet, mens Havforskningsinstituttet bemanner og drifter det.
 
Fartøyet har en besetning på 16 sjøfolk og 2 instrumentteknikere. I tillegg er det plass til 37 forskere/toktpersonell. Skipet har en rekkevidde på 15 000 nautiske mil (t/r Tromsø-Cape Town), det vil si at det kan seile i 65 døgn sammenhengende uten bunkring. Det har isbryterklasse og kan gå i 3,5 knop i én meter tykk is.
 
Om bord er det 15 laboratorier, 4 kjølerom og 2 fryserom. Midt i fartøyet er det en moonpool, dvs. et åpent basseng slik at utstyr kan settes ned også i is eller dårlig vær. Fartøyet har også landingsplass for helikoptre.
 

Byggeprosessen

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Skipet ble bygget av det italienske verftskonsernet Fincantieri og ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 2. januar 2018 ankom FF "Kronprins Haakon" Bergen. Etter utprøving og ferdigstilling i Norge, startet fartøyet på første ordinære tokt til Polhavet i august 2018.

Info om byggeprosessen finner du på fartøyets prosjektside.