Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Havforskingsinstituttet publiserer kvart år ei rekke dokument, rapportar, brosjyrar og artiklar. I 2007 etablerte vi institusjonsarkivet Brage IMR for varig lagring og tilgjengeleggjering av eigne forskingsresultat i fulltekst. Arkivet inneheld stadig fleire av instituttet sine publikasjonar digitalisert frå 1900 og til i dag. Målsettinga er at det i størst mogleg grad skal bli komplett. Våre vitskaplege artiklar som er frigitte for open publisering finn du også i BRAGE IMR. 

Fisken og havet - særnumre som Havforskningsrapporten, Havets ressurser og miljø og Kyst og havbruk finner du i også vårt digitale arkiv BRAGE IMR

Nyeste rapporter

DSC 0277 2

Survey report: Developing methods for abundance estimation of bluefin tuna in Norwegian waters

16.05.2022 / Toktrapport 2022-5

The major aim of this survey was to map and quantify distribution, school size and behaviour of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) migrating to and feeding in Norwegian waters.The survey covered the region between Bergen and Molde, between 4th to 15th October, onboard hired vessel M. Ytterstad ...

Forsidebilde risikorapporten web

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering

04.05.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-12

«Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022» omfatter effekter av lakselus, virus og genetisk innkryssing på vill laksefisk, utslipp fra oppdrettsanlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, effekter av torskeoppdrett på kysttorskbestander samt velferd hos oppdrettsfi...

Forside kunnskapsrapporten web

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus

04.05.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-13

Forside bilde

Forsøksfiske med teine etter torsk i Finnmark

02.05.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-11

Politisk er det stort fokus på å øke utnyttelsen av verdipotensialet i de norske fiskeressursene. Eksportprisen på fersk torsk er under halvparten av prisen på fersk laks. En god del av årsaken til dette ligger i stor kvalitetsvariasjon og ujevn leveringsevne av ...

IMG 3879

Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge

28.04.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-10

Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge. Når man skal lage e...

Collage forside

Alien marine species in Norway

28.04.2022 / Rapport fra havforskningen 2022-8

Norway has the second longest coastline in the world, and it is challenging to monitor non-indigenous marine species (NIMS) along the entire shore including the Norwegian areas in the Barents Sea and along Svalbard. There is currently no national program for such monitoring, however some activi...