Gå til hovedinnhold

Fartøyene og mennene som ga dem navn

Store deler av Havforskningsinstituttets forskning er basert på observasjoner og målinger til havs og langs kysten. Dette krever forskningsfartøy. Både i dag og i tidligere tider har omfanget av feltobservasjoner gitt norsk havforskning en spesiell styrke. Denne brosjyren viser instituttets fartøyflåte fra 1900 til 2008 og beskriver også mennene som ga fartøyene navn.

Brosjyren finnes også på engelsk.