Fartøyene og mennene som ga dem navn

Store deler av Havforskningsinstituttets forskning er basert på observasjoner og målinger til havs og langs kysten. Dette krever forskningsfartøy. Både i dag og i tidligere tider har omfanget av feltobservasjoner gitt norsk havforskning en spesiell styrke. Denne brosjyren viser instituttets fartøyflåte fra 1900 og frem til i dag og beskriver også mennene som ga fartøyene navn.