Gå til hovedinnhold

Kysttokt 2005-2020. Fangstrapport for sjøkreps - Toktrapport nr. 15-2021

Forfatter(e): Kristina Haugland , Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)

Sammendrag

Hovedformålet med Havforskningsinstituttet sitt årlige Kysttokt er mengdemåling av bunnfisk langs norskekysten fra Varanger til Stad og dypvannsreke i utvalgte områder. Sjøkreps (Nephrops norvegicus) er ikke en målart og blir derfor ikke kartlagt på en konsistent måte, men Kysttoktet dekker områder med store og viktige sjøkrepsforekomster og får derfor sjøkreps som bifangst.