Gå til hovedinnhold

Mareano's områder i Barentshavet: Spitsbergenbanken og Kirkegården – Toktrapport nr. 14-2021

— Toktrapport fra MAREANO – ISSN 15036294/Nr. 14-2021

Sammendrag

MAREANO-programmet er tverrfaglig og gjennomføres som et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Programmets drift ledes av en programgruppe med representanter fra fem direktorater og de tre ovennevnte utøvende institusjonene, mens fem departementer danner styringsgruppen (se www.mareano.no). MAREANO-programmet startet i 2005 og de første prøveinnsamlingene ble utført i 2006. MAREANO skal fremskaffe kunnskapsbehov identifisert i Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, samt Forvaltningsplan for Norskehavet.