Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for 2005


garn4

Kvoteråd høst 2004
Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005. Havforskningsinstituttet presenterer her utfyllende kommentarer til noen av disse rådene. I forbindelse med kvoterådene har man også endret språkbruk og det gies et kort sammendrag over de nye begrepene og hva de betyr. [25.10.04]

Kvoteråd vår 2004
ICES offentliggjorde kvoteråd for fiskebestander i begynnelsen av juni og Havforskningsinstituttet presenterer her utfyllende kommentarer til noen av disse rådene. I forbindelse med kvoterådene har man også endret språkbruk og det gies et kort sammendrag over de nye begrepene og hva de betyr. [23.06.04]