Gå til hovedinnhold

2005Taggmakrell

Vestlig taggmakrell

ICES-anbefalinger og kommentarer.hyse

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

ICES-anbefalinger og kommentarertobis

Tobis i Nordsjøen

ICES-anbefalinger og kommentarermakrell

Makrell

ICES-anbefalinger og kommentarer.Øyepål på sandbunn

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

ICES-anbefalinger og kommentarersei hode

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

ICES-anbefalinger og kommentarer
IBTS fangst overflatehal CK 0006

Kommentarer til kvoterådene for 2005

Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 18.10.04 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2005.torsk stim

Fisket etter bunnfisk i Nordsjøen

ICES- anbefalinger og kommentarerlodde nett

Lodde i Barentshavet

ICES-anbefalinger og kommentarer