Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for 2007


tobis stikker hodet opp av sanden

Tobisen graver seg ofte ned i sandbunnen med den spisse underkjeven sin.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Kvoteråd høsten 2006:

Tilrår rekordstor sildekvote

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) tilrår ein kvote på 1,28 millionar tonn norsk vårgytande sild i 2007. I Nordsjøen er rådet null fiske både for torsk, tobis og augepål for å byggje opp att bestandane. Hysa og seien i dei sørlege havområda ser ut til å greie seg bra. Ein positiv utvikling i loddebestanden gir ikkje grunnlag for eit fiske allereie neste år.

Kvoteråd våren 2006:

Uregistrert fiske gir tilråding om lågare torskekvoter

Den rådgivande komiteen (ACFM) i Det internasjonale råd for havforsking (ICES) reknar med at det i 2005 er fanga 166 000 tonn nordaustarktisk torsk som ikkje er rapportert. Det inneber at bestanden er hausta langt over det forvaltingsplanen legg opp til. Difor tilrår havforskarane at kvoten for nordaustarktisk torsk vert sett til 309 000 tonn i 2007. I inneverande år er kvoten av nordaustarktisk torsk på 471 000 tonn.