Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Uer


uer
Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Bestanden av vanlig uer har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomst og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene det siste tiåret har vært svært svake og blir stadig mindre. Bestanden er derfor svært svak. Denne situasjonen ventes å vedvare i mange år.

Forvaltningsråd

ICES tilrår strengere reguleringer på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering. Dagens reguleringstiltak er utilstrekkelige. ICES gjentar anbefalingen om stopp i alt direkte fiske, utvidelse av fredningen og skjerpede bifangstreguleringer for trål. Det er viktig med et sterkt yngelvern for å sikre rekruttering og gjenoppbygging av bestanden. Dessuten er det nødvendig med bedre statistikk for bifangst av vanlig uer i det pelagiske fisket etter kolmule, sild og makrell i Norskehavet, og reguleringer som begrenser dette.

Anbefalte reguleringer i 2006: Strengere vernetiltak.
Anbefalte reguleringer i 2007: Strengere vernetiltak.

~ tilbake