Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen


hvitting

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010: 7 400 tonn
Anbefalt kvote 2009: 11 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 15 200 tonn

Status

Udefinert, rekruttering svak i senere år.

Forvaltningsråd

For å stanse den nedadgående tendensen for gytebestanden må totalfangsten i 2010 ikke overskride 13 400 tonn (7 400 tonn til konsum).

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = ikke definert
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,19
Ventet gytebestand i 2011: 92 000 tonn
 

Hvitting_2010_Figur-1_.jpg

Hvitting_2010_Figur-2.jpg
Hvitting i Nordsjøen.
Landings = landinger (tusen tonn), F(ages 2-6) = fiskedødelighet, Recruitment = rekruttering (milliarder) og Spawning Stock Biomass = Gytebestand (tusen tonn).