2010

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\torsk i nordsjøen.jpg

Kysttorsk nord for 62° nord

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 0
Anbefalt kvote 2009: 0
Avtalt kvote 2009 : 21 000 tonn

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\hyse.jpg

Nordøstarktisk hyse

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni, 2009

Anbefalt kvote 2010: 243 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 194 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 194 000 tonn

vanlig_uer.jpg

Vanlig uer

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalte reguleringer i 2010: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II.
Anbefalte reguleringer i 2009: Det samme som for 2010.

makrell_ms2002_006.jpg_1

Makrell

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009.

taggmakrell.jpg

Vestlig taggmakrell

Sammendrag av ICES' anbefalinger, oktober 2009.

cod.jpg

Nordøstarktisk torsk

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2009

Anbefalt kvote 2010: 577 500 tonn
Anbefalt kvote 2009: 473 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 525 000 tonn

stim_med_sild.jpg

Norsk vårgytende sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober, 2009

tobis.jpg

Tobis i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2009

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\HI-017452.jpg

Blåkveite

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2009
Anbefalt fangst 2010: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: ingen

rodspette_foto_ingunn-bakketeig.jpg

Rødspette i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for rødspette i Nordsjøen:

Anbefalt kvote 2010: 63 825 tonn
Anbefalt kvote 2009: 55 500 tonn
Avtalt kvote 2009: 55 500 tonn
 

lodde_stor.jpg

Lodde i Barentshavet

Samandrag av ICES-tilrådingar oktober 2009

oyepal.jpg

Øyepål

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, oktober 2009:

sei_hele_.jpg

Sei i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn
Avtalt kvote for 2009: 139 000 tonn
Anbefalt kvote for 2009: 139 000 tonn
 

sild_tdlw_web.jpg

Nordsjøsild

Sammendrag av ICES sine anbefalinger juni 2009 for nordsjøsild:

Anbefalt kvote for 2010: 164 300 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Avtalt kvote for 2009: 171 000 tonn for direktefisket etter sild i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2009: 171 000 tonn direktefisket etter sild i Nordsjøen
 

torsk_a.karlsen2

Torsk i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 40 300 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): null fangst
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 34 590 tonn
 

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\snabeluer.jpg

Snabeluer

Anbefalte reguleringer i 2010: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 209: Det samme som for 2010.
Avtalt kvote: 10 500 tonn

kolmule.jpg

Kolmule

Sammendrag av ICES’ anbefalinger oktober 2009. 

hyse_tegning.jpg

Hyse i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Anbefalt kvote 2010 (neste år): 38 000 tonn
Anbefalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn
Avtalt kvote 2009 (inneværende år): 44 700 tonn

 

hvitting.jpg

Hvitting i Nordsjøen

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:

Anbefalt kvote 2010: 7 400 tonn
Anbefalt kvote 2009: 11 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 15 200 tonn

C:\Users\a22905\Pictures\Arter\sei_hode_.jpg

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2010: 204 000 tonn
Anbefalt kvote 2009: 225 000 tonn
Avtalt kvote 2009: 225 000 tonn