Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen


rodspette foto ingunn bakketeig

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2009 for rødspette i Nordsjøen:

Anbefalt kvote 2010: 63 825 tonn
Anbefalt kvote 2009: 55 500 tonn
Avtalt kvote 2009: 55 500 tonn
 

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

EU har en høstingsregel som ikke er formelt godkjent av Norge. ICES anser at evalueringen av planen er uferdig.

Forvaltningsråd

ICES anbefaling er gitt på basis av EUs forvaltningsplan selv om den ikke er ferdig evaluert.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 230 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,74
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,60
Mål for fiskedødelighet i høstningsregel: F = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2010: F = 0,24
Ventet gytebestand i 2011: 488 000 tonn

Rodspette_2010_figur_1.jpg

Rodspette_2010_figur_2_ny.jpg

Rodspette_2010_figur_4.jpg
Rødspette i Nordsjøen. Catch= fangst (heltrukket), landings= landinger (prikket linje),
dsicards= utkast (stiplet linje). Fbar2-6= total fiskedødelighet (mørk blå), Fhc2-6=
fiskedødelighet for konsumlandinger.