Gå til hovedinnhold

2012torsk

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 703 000 tonnvanlig uer

Vanlig uer

Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011
Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
 taggmakrell ms2002 019

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
Anbefalt kvote 2011: Råd ikke gitt
Avtalt kvote 2011: Ingen omforent internasjonal forvaltning


kolmule jm2003 05

Kolmule

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 391 100 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
Avtalt kvote 2011: 40 100 tonn
 Foto av kongekrabbe

Bestandsvurdering for kongekrabbe i 2011 og kvoteråd for 2012

Havforskningsinstituttet anbefaler at kvoten for kongekrabber (hannkrabber) for 2012 ikke overstiger 500 tonn og at minstemålet på 130 mm skjoldlengde opprettholdes. Samtidig slås det fast at kongekrabba ikke sprer seg vestover i samme grad som tidligere.rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 84 410 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 73 400 tonn konsumlandinger
 hvitting

Hvitting i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 24 300 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 21 100 tonn konsumlandingerumoden og fullvoksen makrell100web

Makrell

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2011.
 
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000–639 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(Forvaltningsplan): 592 000646 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale (sum av lokale kvoter: 959 000 tonn)105381

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 15 000 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt kvote 2011: 0
Avtalt kvote 2011 : 21 000 tonnbilder 021

Vestlig taggmakrell

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(maksimalt langtidsutbytte): 229 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (forvaltningsregel): 181 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale.stor og feit sild tatt i gronlandshavet foto leif nottestad

Norsk vårgytende sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september, 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 833 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 988 000 tonn
 hyse

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 303 000 tonnlodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonn
Den avtalte kvoten var i 2009 og 2010 den same som den tilrådde kvoten.
 snabeluer

Snabeluer

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2012: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2011 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 7 900 tonnlodde3

Lodde ved Island/Jan Mayen

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn
 Sei som svømmer

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: mindre enn 87 544 t landinger
Anbefalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger110120

Øyepål

Dette er et sammendrag av ICES sitt oppdaterte råd for fiskerisesongen 2012. Det ble gitt et foreløpig råd for 2012 i oktober 2011.
Juni 2012 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst
Oktober 2011 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangstsei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2012: 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 173 000 tonnhyse r web

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 36 000 tonn landingerforfra a

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2012: 31 800 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandingersild tett på

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2012: 230 000 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Avtalt  kvote 2011: 183 461 tonn i direktefiskettobis stikker hodet opp av sanden

Tobis

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote tobis i NØS på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5. Basert på akustisk tokt i april-mai 2012 vil et oppdatert råd foreligge senest 15. mai 2012.