Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen


lodde 1

For sesongen 2013/2014 var ICES-rådet ingen fiskeri inntil ny informasjon om bestandsstørrelsen bekrefter at gytebestanden er over 400 000 tonn. Et forskningstokt høsten 2013 skaffet til veie ny informasjon om gytebestanden, og kvoten ble satt til 160 000 tonn. Foreløpig totalkvote for norsk fiskeri er 40 869 tonn.
 

Høsten 2013 var antall 1-åringer målt til 60 milliarder individer, som er lavt sammenlignet med årene 1991–2001, men det nest høyeste som er observert siden 2002. Fisket på 160 000 tonn er beregnet å gi en gytebestand våren 2014 på 400 000 tonn, som er forvaltingsmålet.

Forvaltingsråd

Den islandske bestandsestimeringsmetoden er ikke godkjent av ICES. Det skyldes at dødeligheten som er brukt (basert på tokt) ikke samsvarer med dødeligheten fra torskens konsum av lodde (basert på mageprøver av torsk). Bestandsestimering av lodde ved Island og Jan Mayen blir revurdert i en ICES-benchmark våren 2015.

Havforskingsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet støtter rådet fra ICES.

Viktige tal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke bestemt
Mål for gytebestandsnivå (Btarget): 400 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke relevant
Kritisk fiskedødsrate (Flim): ikke relevant
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): ikke relevant