Gå til hovedinnhold

2014dsc 4205

Makrell

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014: 890 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 497 000 - 542 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 906 000 tonn)kolmule

Kolmule

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 948 950 tonn
Anbefalt kvote 2013: 643 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 643 000 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

ICES-råd for tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat

Oppdatert råd (gitt 15. mai 2014): Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet, som vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Havforskningsinstituttet vurderer at et slikt uttak bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Basert på fordelingen av bestanden anbefaler Havforskningsinstituttet at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.tdlw 2003 69

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2013: < 25 500 tonn
Anbefalt kvote 2012: < 25 500 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtaledsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2014 (Forvaltningsplan): 418 487 tonn
Anbefalt kvote 2013: 619 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Ikke enighet om totalkvotetaggmakrell

Vestlig taggmakrell

Kvoteråd 2014: Anbefalt kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): < 110 546 tonn
Kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): <126 000 tonn
Avtalt kvote 2013: Som vanlig ingen internasjonal avtale.hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2014:  21 199 tonn
Anbefalt kvote 2013:  26 000 tonn
Avtalt kvote 2013:      36 109 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  500 tonn
Anbefalt kvote 2013:  500 tonn
Avtalt kvote  2013:  1 050 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen
Anbefalt kvote 2014:  111 631 tonn (landinger), totalfangst 159 584 tonn
Anbefalt kvote 2013:  97 070 tonn
Avtalt kvote 2013:      97 070 tonn
Skagerrak:
Anbefalt kvote 2014:  8 972 tonn (landinger), totalfangst 10 196 tonn
Anbefalt kvote 2013:  8 400 tonn
Avtalt kvote  2013:    9 142 tonn110120

Øyepål

Denne bestanden blir vurdert to ganger årlig av ICES. Her er det oppdaterte rådet for 2014 (juni 2014).

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 108 000 tonn.

Første vurdering fra ICES (oktober 2013):

Anbefalt kvote for 2014: Maksimum 216 000 tonn.snabeluer

Kvoteråd for snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
NEAFC TAC 2013: 19 500 tonnlodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

Samandrag av ICES-tilrådinga (oktober 2013): 
Tilrådd kvote 2014: 15 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonn
Tilrådd kvote 2010: 360 000 tonnkysttorsk

Kvoteråd for norsk kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonnhyse web 1

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:  40 639  tonn (konsumfiske), totalfangst 45 318 tonn
Anbefalt kvote 2013:  47 811 tonn
Avtalt kvote 2013: 47 811 tonntorsk imr

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:  28 809 tonn (landinger), totalfangst 37 496 tonn
Anbefalt kvote 2013:  31 801 tonn
Avtalt kvote 2013:      31 801 tonnsei hele

Kvoteråd for nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 164 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 140 425 tonnsild tett på

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2013: 478 000tonn i direktefisket
 vanlig uer

Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2014: null fangst
Anbefalt TAC 2013: null fangst
Landinger i 2012: 5 400 tonnblaakveite

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 19 000 tonnlodde 1

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

For sesongen 2013/2014 var ICES-rådet ingen fiskeri inntil ny informasjon om bestandsstørrelsen bekrefter at gytebestanden er over 400 000 tonn. Et forskningstokt høsten 2013 skaffet til veie ny informasjon om gytebestanden, og kvoten ble satt til 160 000 tonn. Foreløpig totalkvote for norsk fiskeri er 40 869 tonn.
 Torsk stim

Kvoteråd for nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 1 000 000 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2014:   85 581 tonn
Anbefalt kvote 2013:  100 684 tonn
Avtalt kvote 2013:      100 684 tonnHyse, stim

Kvoteråd for nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Avtalt kvote 2013: 200 000 tonn