Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Skagerrak og Norskerenna


reketokt2010 foto opaulsen 99

Anbefalt kvote 2015 (fangst): 10 900 tonn (tilsvarer landinger på 9 777 tonn)
Anbefalt kvote 2014 (fangst): 6 000 tonn
Avtalt kvote i 2014 (landinger): 9 500 tonn

Status

ICES klassifiserer rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna som sunn og beskatningen som bærekraftig. Bestanden er redusert siden 2007, men er stadig innenfor sikre biologiske grenser. Den estimerte risikoen for at bestanden i 2014 er under referansepunktet for bestandsstørrelse (Btrigger) er 4 prosent. Den estimerte risikoen for at beskatningen i 2014 overstiger referansepunktet for beskatning (Fmsy) er 17 prosent.

Høstingsregel

Ingen

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fangstene i 2015 ikke bør overstige 10 900 tonn.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES. Rådet er basert på beregninger av den totale biomassen i hele utbredelsesområdet. Forskningstokt viser imidlertid at biomassen er lav i de nordlige deler av Norskerenna vest for Lindesnes. Rekrutteringen av små reker (1-årige) beregnet på tokt i januar 2014 er den høyeste målt siden 2006. Det lover godt for fisket i den nærmeste fremtid.

Nøkkeltall

Kritisk bestandsnivå (Blim) = 30% av den bestandsstørrelsen som gir maksimalt utbytte (Bmsy)
Føre-var bestandsnivå (Bpa) = trengs ikke da risikoen for å overskride kritiske referanseverdier beregnes direkte
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 170% av fiskeridødeligheten som på sikt driver bestanden til Blim (Fmsy)
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = trengs ikke da risikoen for å overskride kritiske referanseverdier beregnes direkte
Ventet fiskedødelighet i 2015 ved fangster på 10 900 tonn (median): 68% Fmsy.
Ventet bestand i 2016 ved 2015-fangst på 10 900 tonn (median): 114% Bmsy.