Gå til hovedinnhold

2015taggmakrell

Vestlig taggmakrell

Anbefalt kvote 2015 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 90 304 tonn
Kvote 2014 (maksimalt langtidsutbytte): mindre enn 110 546 tonn
Avtalt kvote 2014: 135 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og EU flåte)torsk imr

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger), totalfangst 35 486 tonn
Anbefalt kvote 2014: 37 496 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2014: 33 391 tonn (landinger)hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn
Anbefalt kvote 2014: 21 199 tonn
Avtalt kvote 2013: 21 198 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 212 tonn
Anbefalt kvote 2014: 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 050 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

Endelig tobisråd: Anbefaler ingen økning av kvoten for 2015

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen for 2015 ikke bør økes fra den foreløpige kvoten på 100 000 tonn. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil kunne gyte neste år. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 1b, 2b, 3a, 3b, og 4a åpnes for et regulært fiskeri i 2015.dsc 4205

Makrell

Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 927 000 tonn–1.011 millioner tonn
Avtalt kvote 2014: 1.24 millioner tonn (Norge, EU og Færøyene)lodde barentshavet

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonn
Tilrådd kvote 2011: 380 000 tonnrodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen:
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn (landinger), totalfangst 179 301 tonn
Anbefalt kvote 2014: 111 631 tonn
Avtalt kvote 2014: 111 631 tonn

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 6 972 tonn (landinger), totalfangst 7 232 tonn
Anbefalt kvote 2014: 8 972 tonn
Avtalt kvote 2014: 10 056 tonnvanlig uer

Vanlig uer (Sebastes norvegicus) i ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2015: null fangst
Anbefalt TAC 2014: null fangst
Landinger i 2013: 5 400 tonn
 sild tett på

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Avtalt kvote 2014: 470 037 tonn i direktefisketlodde 1

Kvoteråd for lodde ved Island/Jan Mayen

For sesongen 2014/2015 var ICES-rådet ein startkvote på 225 000 tonn som utgjer 50 % av predikert totalkvote på 450 000 tonn. Den endelege kvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av vinteren 2015.
 blaakveite

Blåkveite

Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2014: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 19 000 tonnsnabeluer

Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II

Anbefalt TAC 2015: ikke over 30 000 tonn
Anbefalt TAC 2014: ikke over 24 000 tonn
NEAFC TAC 2014: 19 500 tonn
Norsk TAC 2014: 17 280 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger), totalfangst 80 097 tonn
Anbefalt kvote 2014: 85 581 tonn
Avtalt kvote 2014: 85 581 tonnHyse, stim

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 178 500 tonnreker david shale

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2015: 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 60 000 tonn
Avtalt kvote: Fisket er delvis innsattsregulertkysttorsk

Kysttorsk nord for 62° N

Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2014: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2014: 21 000 tonnkolmule

Kolmule

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonnhyse r web

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2015: 48 175 tonn (konsumfiske), totalfangst 54 580 tonn
Anbefalt kvote 2014: 45 318 tonn
Avtalt kvote 2014: 40 639 tonndsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvote105454

Øyepål

Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonntdlw 2003 69

Nordsjøtaggmakrell

Anbefalt kvote 2015: mindre enn 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2014: mindre enn 25 500 tonn
Avtalt kvote 2014: 32 000 tonn (gjelder bare EUs farvann og ICES områdene IVb,c og VIId)
 sei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 140 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 119 000 tonnreketokt2010 foto opaulsen 99

Reke i Skagerrak og Norskerenna

Anbefalt kvote 2015 (fangst): 10 900 tonn (tilsvarer landinger på 9 777 tonn)
Anbefalt kvote 2014 (fangst): 6 000 tonn
Avtalt kvote i 2014 (landinger): 9 500 tonntorsk2

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Anbefalt kvote 2014: 993 000 tonn
Avtalt kvote 2014: 993 000 tonn