Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


reker david shale

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): Innsatsregulert

ICES sitt råd

ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 70 000 tonn.

Bestandsutvikling

Bestanden har vært over MSY Btrigger og fiskedødeligheten under FMSY siden starten av 1970-tallet.

Bestandens tilstand

Bestanden er over MSY Btrigger. Beskatningen vurderes som bærekraftig.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Inputdata vurderes å være av god kvalitet. Modellen produserte bra simuleringer av de observerte data og resultatene samsvarer med foregående års bestandsvurderinger.

Momenter som er relevant for rådet

Ingenting spesielt.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 0,5 BMSY (når bestanden er redusert til 50% av den størrelse som kan produsere MSY)
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 0,3 BMSY (når bestandsstørrelsen er reduser til 30% av BMSY og produksjonen følgende er redusert til 50% MSY)
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte: FMSY (estimeres direkte fra bestandsvurderingsmodellen)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,7 FMSY
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2016 (landinger): 70 000 tonn