Gå til hovedinnhold

2016Loddefangst som ligger på et bord.

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2016: 0
Tilrådd kvote 2015: 6 000 tonn
Tilrådd kvote 2014: 65 000 tonn
Tilrådd kvote 2013: 200 000 tonn
Tilrådd kvote 2012: 320 000 tonnsild i stim

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket 
Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2015: 445 329 tonn i direktefisket


hvitting de lange

Hvitting i Nordsjøen

Nordsjøen og Den østlige engelske kanal:
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 25 000 tonn, tilsvarende 13 957 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 17 190 tonn (landinger)

Skagerrak:
Anbefalt kvote 2015: 135 tonn
Anbefalt kvote 2015: 500 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 050 tonnsei hele

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2016: 140 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 122 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 122 000 tonnsei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)hyse

Nordøstarktisk hyse

Anbefalt kvote 2016: 223 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 165 000 tonn
Avtalt kvote* 2015: 178 500 tonn
 blaakveite

Kvoteråd for nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2016: under 19 800 tonn
Anbefalt fangst 2015: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 19 000 tonnreker david shale

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 70 000 tonn
Anbefalt kvote 2015 (landinger): 70 000 tonn
Avtalt kvote 2015 (landinger): Innsatsregulertmakrell ms2002 006

Makrell

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 667 385 tonn
Anbefalt kvote 2015: 831 000–906 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 1,235 millioner tonn (summen av kvoter satt av de ulike partene, det er ikke enighet om en totalkvote)dsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvotekysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° nord

Anbefalt regulering 2016: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2015: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2015: 21 000 tonntorsk

Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2016: 805 000 tonn
Anbefalt kvote 2015: 894 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 894 000 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2016

Den foreløpige tobiskvoten for 2016 i norsk sone ble satt til 40 000 tonn, der underområdene 1b, 2a, 3a, 3b er åpne for et regulært fiske. Havforskningsinstituttet tilrår ikke at årets kvote økes fra det nåværende nivået. taggmakrell

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn
Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)
 hyse r web

Hyse i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 74 854 tonn, tilsvarende 61 930 tonn konsumfiske
Anbefalt kvote 2015: 68 690 tonn (totalfangst)
Avtalt kvote 2015: 47 751 tonn (konsumfiske)kolmule

Kolmule

Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn
 rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 213 440 tonn, tilsvarende159 197 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 128 376 tonn
Avtalt kvote 2015: 138 432 tonnlodde 1

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

For sesongen 2016/2017 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2016, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2017.HI 000235

Hestmakrell i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)
 31072007 008

Torsk i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger.
Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 35 100 tonn (landinger)105454

Øyepål

Anbefalt kvote for 2016: Maksimum 390 000 tonn
Anbefalt kvote for 2015: Maksimum 326 000 tonn
Avtalt kvote for 2015: 300 000 tonnreketokt2010 foto opaulsen 99

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt kvote 2016 (landinger): 11 869 tonn (oppdatert råd i 2016 basert på ny assessmentmodell)
Avtalt kvote 2016 (landinger): 15 696 tonn (basert på det oppdaterte rådet i 2016)

Råd fra oktober 2015: Anbefalt kvote 2016 (landinger): 18 598 tonn
Avtalt kvote 2016 (landinger): 17 440 tonn (basert på rådet fra oktober 2015)