Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule

kolmule

Anbefalt kvote 2018: 1 387 872 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 559 400 tonn)

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2018 ikke overstige 1 387 872 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Fiskedødeligheten har økt fra et historisk lavt nivå i 2011 til over FMSY etter 2014. Gytebestanden har økt siden 2010 og er nå over MSYBtrigger. Rekrutteringen i 2017 er beregnet til å være svak, etter en periode med sterk rekruttering.

Ventet bestandsutvikling

Ventet bestandsutvikling

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
 **anbefalt fangst i 2018 sammenlignet med antatt fangst i 2017


Kvaliteten på bestandsvurderingen

I bestandsvurderingene har det siden 2016 blitt brukt foreløpige fangstdata fra inneværende år (samme år som bestandsvurderingen utføres) for å supplere informasjonen fra det akustiske toktet som gjennomføres om våren på gytefeltene. I de siste årene har mer enn 90 % av fangstene av 3 år og eldre kolmule blitt tatt i løpet av første halvår, noe som gjør at det er mulig å beregne total årlig fangst ved alder på grunnlag av fangster fra første halvår. Dette er forventet å gi en bestandsvurdering som er mer robust i forhold til såkalte årseffekter som av og til observeres i indeksene fra toktet på gytefeltene (IBWSS).
Resultatene (fiskedødelighet og gytebestand) fra bestandsvurderingen er konsistent med resultatene fra fjorårets (2016) bestandsvurdering da det også ble brukt foreløpige fangstdata (fangst ved alder) fra inneværende år.

Saker relevant for rådet

I bestandsvurderingen blir 2016-årklassen beregnet til å være svak, noe som også blir støttet av en rekke tokt som ikke brukes i bestandsvurderingen. Dette vil sannsynligvis føre til en nedgang i bestandsstørrelsen, og til en reduksjon i fiskerimulighetene når 2016-årsklassen er fullt rekruttert i fiskeriet fra 2019.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 2,25 millioner tonn tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,88
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,53
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,32
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): 0,32
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,402
Ventet gytebestand i 2018: 5,907 millioner tonn

Standardplott

Standard plot

Bestandsvurderingen av kolmule: totalfangster (oppe til venstre), rekruttering som antall ettåringer (oppe til høyre), fiskedødelighet (nede til venstre) og gytebestand (nede til høyre).
 

 
Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.