Gå til hovedinnhold

2018dsc 3444a1300

Norsk vårgytende sild

29.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 384 197 tonn
Anbefalt kvote 2017: 437 364 tonn
Avtalt kvote 2017: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 805 142 tonn)undervannsbilder sild 1

Nordsjøsild

01.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 491 355 tonn i direktefisket (517 891 tonn totalt)
Tilrådd kvote 2017: 426 259 tonn
Avtalt kvote 2017: 481 608 tonnHI 000235

Vestlig hestmakrell

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
Anbefalt kvote 2017: 69 187 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 95 500 tonn)hi 000507

Piggvar i Nordsjøen

15.11.2017

Anbefalt kvote 2018: 4 952 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 995 tonn
Avtalt kvote 2017: 4 937 tonn
 hi 002002

Nordaustarktisk hyse

12.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 202 305 tonn
Tilrådd kvote 2017: 233 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 233 000 tonnhvitting

Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 26 191 tonn
Anbefalt kvote 2017: 23 527 tonn
Avtalt kvote 2017: 43 503 tonnsei

Nordøstarktisk sei

12.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 172 500 tonn
Anbefalt kvote 2017: 150 000 tonn
Avtalt kvote 2017: 150 000 tonnnerbilde 3ar gammel havsil

Tobis: Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2018

06.02.2018

I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i NØS på inntil 70 000 tonn i 2018, der underområdene 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 4b åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2018 vil bli brukt til å lage et oppdatert råd på tobis som vil foreligge 15. mai 2018.torsk stim

Nordaustarktisk torsk

12.06.2017

Tilrådd kvote 2018: 712 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 805 000 tonn (etter at rådet frå ICES kom i juni 2016 vart forvaltningsplanen endra, og den fastsette kvoten på 890 000 tonn var i tråd med den reviderte forvaltingsplanen)
Avtalt kvote 2017: 890 000 tonnblaakveite

Nordøstarktisk blåkveite

12.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 23 000 tonn
Anbefalt kvote 2017: 19 800 tonn
Avtalt kvote 2017: 24 000 tonnkysttorsk

Norsk kysttorsk nord for 62° breddegrad

12.06.2017

Anbefalt regulering 2018: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2017: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2017: 21 000 tonnlodde 1

Lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen

12.10.2017

For sesongen 2017/2018 er ICES-rådet ein startkvote på 0 tonn. Denne startkvoten vil bli revidert ut frå toktinformasjon om gytebestanden som kjem fram i løpet av hausten 2017, og endeleg kvote blir sett basert på toktinformasjon vinteren 2018.reketokt2010 foto opaulsen 99

Reke i Norskerenna og Skagerrak

27.04.2018

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonnmakrell ms2002 006

Makrell

29.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
Anbefalt kvote 2017: 857 185 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 178 880 tonn)rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 142 481 tonn
Anbefalt kvote 2017: 158 201 tonn
Avtalt kvote 2017: 147 556 tonn


 105454

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

12.10.2017

Anbefalt kvote 1. november 2017 – 31. oktober 2018: 212 531 tonn
Anbefalt kvote 1. november 2016 – 31. oktober 2017: 358 471 tonn
Kvote 2017: norsk TAC 204 235 tonn, EU TAC 141 950 tonn (nov 2016 – okt 2017), totalt 346 185 tonn
Estimert fangst nov 2016 - okt 2017: 40 023 tonnlodde nett

Lodde i Barentshavet

30.10.2017

Tilrådd kvote 2018: 205 000 tonn
Tilrådd kvote 2017: 0 tonn
Avtalt kvote 2016: 0 tonntaggmakrell

Hestmakrell i Nordsjøen

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 17 517 tonn
Anbefalt kvote 2017: 18 247 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin kvote er 18 247 tonn)nifes holmen 16 TorskHaand Senneset WebCrop

Torsk i Nordsjøen, Den østlige engelske kanal og Skagerrak

29.06.2017

Anbefalt kvote 2018: 53 058 tonn
Anbefalt kvote 2017: 47 359 tonn
Avtalt kvote 2017: 47 023 tonnRekehode

Reke i Norskerenna og Skagerrak

03.11.2017

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 10 475
Avtalt kvote 2018 (landinger): Ikke bestemt ennåsei hode

Sei i Nordsjøen, Rockall, vest av Skottland, Skagerrak og Kattegat

29.06.2017
Anbefalt kvote 2018: 118 460 tonn
Anbefalt kvote 2017: 140 653 tonn
Avtalt kvote 2017: 110 691 tonn


kolmule

Kolmule

18.09.2017

Anbefalt kvote 2018: 1 387 872 tonn
Anbefalt kvote 2017: 1 342 330 tonn
Avtalt kvote 2017: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 559 400 tonn)hi 001278

Tunge i Nordsjøen

15.11.2017

Anbefalt kvote 2018: 15 726 tonn
Anbefalt kvote 2017: 15 300 tonn
Avtalt kvote 2017: 16 123 tonnhyse r web

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland og i Skagerrak

30.06.2017
Anbefalt kvote 2018: 48 990 tonn
Anbefalt kvote 2017: 39 461 tonn
Avtalt kvote 2017: 39 461 tonn