Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tunge i Nordsjøen


hi 001278

Anbefalt kvote 2018: 15 726 tonn
Anbefalt kvote 2017: 15 300 tonn
Avtalt kvote 2017: 16 123 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når den andre fasen av EUs forvaltningsplan brukes, bør fangsten i 2018 ikke overstige 15 726 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen har økt siden 2007 og er over MSY Btrigger siden 2012. Fiskedødeligheten er redusert siden 1997 og er over FMSY. Rekruttering har fluktuert over tid og har vært under tidsgjennomsnittet siden tidlig på 1990-tallet.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er beskattet bærekraftig.

Ventet bestandsutvikling

Tabell tunge

* SSB i 2019 sammenlignet med SSB i 2018
**TAC ønsket fangst i 2018 sammenlignet med TAC i 2017

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det er ingen store problemer i forhold til denne bestandsvurderingen.

Saker relevant for rådet

Bestandsvurderingen og råd blitt oppdatert fra det som ble utgitt i juni basert på ny rekrutteringen informasjonen fra IBTS Q3 2017.
EUs landingsobligasjoner ble implementert fra 1. januar 2017 for flere redskapsgrupper.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 26 300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 37 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 37 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,62
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,44
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,20
Ventet fiskedødsrate i 2017: 0,20
Ventet gytebestand i 2018: 66 060 tonn

Standardplott

Fiskedødelighet tunge

Landinger tunge

Rekruttering tunge

Gytebestand tunge

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.