Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

HI 013722
Fotograf: Ingunn E. Bakketeig / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2019
139 052
tonn
Anbefalt kvote 2019
142 481
tonn
Avtalt kvote 2018
127 986
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY tilnærming brukes, bør fangsten i 2019 ikke overstige 139 052 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen er godt over MSY Btrigger og har økt markant siden 2008, som følge av en betydelig reduksjon i fiskedødeligheten (F) siden 1999. Rekruttering har vært rundt langtidsgjennomsnittet siden midten av 1990-tallet. Siden 1999 har fiskedødelighet vært rundt FMSY.

Bestandens tilstand

Bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne, og er bærekraftig beskattet.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2019 (tonn) Grunnlag F i 2019 SSB i 2020 (tonn) % forandring i SSB* % forandring i TAC**
MSY tilnærming 139 052 MSY tilnærming 0.21 1 022 768 5 -2.4
* SSB i 2020 sammenlignet med SSB i 2019
**TAC i 2019 sammenlignet med TAC i 2018

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsvurderingen er konsistent mellom år.

Saker relevant for rådet

Siden 2016 har fartøy som benytter stormasket trål (TR1 and BT1) vært underlagt landingspåbudet i Nordsjøen. Flåtene (BT2 og TR2) som bidrar mest til utkast er ikke underlagt landingspåbudet i Nordsjøen.

Til tross for innføringen av landingspåbudet ble 53% av fangstene til utkast i 2017. De rapporterte fangstene under minstemål (BMS) for flåter i Nordsjøen under landingspåbudet er mye lavere enn det som blir estimert av fiskeriobservatører.

En stor del av fangsten i det vestlige Skagerrak regnes å stamme fra Nordsjødelen av bestanden. Det er også lokale rødspettekomponenter i Skagerrak. Disse kan ikke enkelt skilles og vurderes separat. Statusen til disse komponentene er ukjent, og fangsten bør ikke øke i det østlige Skagerrak for å unngå lokal uttømming.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 207 288 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 290 203 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 564 599 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0.516
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0.369
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0.21
Ventet fiskedødsrate i 2018: 0.199
Ventet gytebestand i 2019: 974 516 tonn

Standardplott

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES.