Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


Reke Ø

Dyphavsreke

Fotograf: Øystein Paulsen/HI
Anbefalt kvote 2020
150000
tonn
Anbefalt kvote 2019
70000
tonn
Avtalt kvote 2019
-
tonn

Avtalt kvote 2019: ingen felles kvote satt

ICES sitt råd

ICES tilråder, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2020 ikke bør overstige 150 000 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Biomassen av reker har alltid vært høyere enn Btrigger, og samtidig har fiskedødeligheten vært lav, langt under FMSY

Bestandens tilstand

ICES vurderer at bestanden er på et høyt nivå og er utnyttet bærekraftig

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst i 2020 (tonn)

F i 2020

(relativt til FMSY)

Bestand i 2020

(relativt til BMSY)

% forandring i bestand

% forandring i råd fra 2019
MSY tilnærming 150 000 0,41 1,95 -18 +114

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Data er av god kvalitet. Årets bestandsvurdering er mer optimistisk sammenlignet med tidligere års vurderinger. Bestandsvurderingen in 2019 ble utført senere på året etter at barentshavtoktet var avsluttet og inkluderer derfor to nye tokt datapunkter sammenlignet med bestandsvurderingen i 2018. Disse to punktene indikerer en 50% øking i bestanden siden 2017. De standardiserte fangstrate indekser fra den norske flåten viser også en stor øking over de seneste to årene.

Saker relevant for rådet

Modus av sannsynlighetsfordelingen for FMSY er antatt å være et bedre estimat enn medianen og utgjør basis for rådgivningen da fordelingen av FMSY «skewed» med medianen betydelig høyere enn modus. Bruk av medianen ville resultere i et fangstråd meget større enn hva som tidligere er høstet fra denne bestanden.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1
Bestandsvurderingstype: Bayesiansk tilpasning av en biomasseproduksjonsmodell.

Nøkkeltall

Kritisk bestandsnivå (Blim): 0,3 · BMSY (relativ verdi)
Føre-var-bestandsnivå (Bpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 0,5 · BMSY (relativ verdi)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 1,7 (relativ verdi)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): MSY/BMSY (estimeres i modellen og endres når modellen oppdateres)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): udefinert
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,41 (relativ til FMSY)
Ventet bestand i 2020: 1.95 (relativ til BMSY)

Standardplott