Gå til hovedinnhold

2020

expected string or buffer

Tobis i Nordsjøen

Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonn

expected string or buffer

Tobis i Nordsjøen førebels kvoteråd

Anbefalt kvote 2020: 70 000 tonn (førebels)
Anbefalt kvote 2019: 125 000 tonn
Anbefalt kvote 2018: 70 000 tonn

expected string or buffer

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2020 i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord begrenses til: 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og 80 tonn for Nordfjord. Det gis også råd om at det i områder som ikke overvåkes, også settes en fangstbegrensning dersom et fiske av betydning starter, som for eksempel i Trondheimsfjorden i 2018 og 2019.

expected string or buffer

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Tilrådd kvote juli 2020-juni 2021: 207 807 tonn
Tilrådd kvote juli 2019-juni 2020:138 726 tonn
Avtalt kvote juli 2019-juni 2020: 151 940 tonn

expected string or buffer

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt endelig kvote 2020 (fangster): 8736 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2021 (fangster): 4552 tonn
Avtalt endelig kvote 2020 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2021 (landinger): ikke fastsatt

expected string or buffer

Kongekrabbe i norsk sone

Anbefalt kvote 2020: 1539 tonn
Anbefalt kvote 2019: 1400 tonn

expected string or buffer

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

Anbefalt kvote 2020: opp til 5500 tonn 
Anbefalt kvote 2019: 3500-5000 tonn 

expected string or buffer

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2020: 150000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 70000 tonn
Avtalt kvote 2019: Ingen felles kvote satt

expected string or buffer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2020: 83 954 tonn
Anbefalt kvote 2019: 145 237 tonn
Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 136 676 tonn)

expected string or buffer

Kolmule

Anbefalt kvote 2020: 1 161 615
Anbefalt kvote 2019: 1 143 629 tonn
Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 444 301 tonn)

expected string or buffer

Makrell

Anbefalt kvote 2020 (oktober 2019): 922 064 tonn
Anbefalt revidert kvote 2019 (mai 2019): 770 358 tonn
Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 835 000 tonn)

expected string or buffer

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2020: 525 594 tonn
Anbefalt kvote 2019: 588 562 tonn
Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 773 750 tonn)

expected string or buffer

Lysing i Den engelske kanal, Nordsjøen, Skagerrak, Det keltiske havet og den nordlige Biskayabukta (nordlige bestand)

Anbefalt kvote 2020: 104 763
Gjeldende kvote 2019: 142 240
Avtalt kvote 2019: 141 160 (sum for alle områder) 

expected string or buffer

Sjøkreps i Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2020 (fangster): mellom 14 109 og 19 904 tonn
Avtalt kvote 2019 (landinger): 13 733 tonn
Råd fra mai 2018: Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn

expected string or buffer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2020: 131 439 tonn
Anbefalt kvote 2019: 142 217 tonn
Avtalt kvote 2019: 142 217 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2020: 23 000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2019: 27 000 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2020: 171 982 tonn
Anbefalt kvote 2019: 149 550 tonn
Avtalt kvote 2019: 149 550 tonn

expected string or buffer

Nordaustarktisk hyse

Tilrådd kvote 2020: 215 000 tonn
Tilrådd kvote 2019: 152 000 tonn
Avtalt kvote 2019: 172 000 tonn

 

expected string or buffer

Nordaustarktisk torsk

Tilrådd kvote 2020: 689 672 tonn
Tilrådd kvote 2019: 674 678 tonn
Avtalt kvote 2019: 725 000 tonn

 

expected string or buffer

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2020: 418 649 tonn i direktefisket (431 062 tonn totalt)
Anbefalt kvote 2019: 291 040 tonn i direktefisket (311 572 tonn totalt)
Avtalt kvote 2019: 385 008 tonn i direktefisket