2020

Kvoteråd generell.jpg

Kongekrabbe i norsk sone

Anbefalt kvote 2020: 1539 tonn
Anbefalt kvote 2019: 1400 tonn

C:\Users\kjersti\Desktop\Kvoteråd generell.jpg

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

Anbefalt kvote 2020: opp til 5500 tonn 
Anbefalt kvote 2019: 3500-5000 tonn 

C:\Users\kjersti\Desktop\ICES-rad for de arktiske bestandene.jpg

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2020: 150000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 70000 tonn
Avtalt kvote 2019: Ingen felles kvote satt

ICES-råd for makrell, nvg-sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.jpg

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2020: 83 954 tonn
Anbefalt kvote 2019: 145 237 tonn
Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 136 676 tonn)

Kvoteråd ICES makrell, nvg-sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.jpg

Kolmule

Anbefalt kvote 2020: 1 161 615
Anbefalt kvote 2019: 1 143 629 tonn
Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 444 301 tonn)

ICES-råd for makrell, nvg-sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.jpg

Makrell

Anbefalt kvote 2020 (oktober 2019): 922 064 tonn
Anbefalt revidert kvote 2019 (mai 2019): 770 358 tonn
Avtalt kvote 2019: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 835 000 tonn)

C:\Users\kjersti\Desktop\Kvoteråd ICES makrell, nvg-sild, kolmule, snabeluer og vestlig hestmakrell.jpg

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2020: 525 594 tonn
Anbefalt kvote 2019: 588 562 tonn
Avtalt kvote 2019: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 773 750 tonn)

C:\Users\a22905\Creative Cloud Files\Web_kvoter\ICES-råd for bestander i Nordsjøen.jpg

Sjøkreps i Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2020 (fangster): mellom 14 109 og 19 904 tonn
Avtalt kvote 2019 (landinger): 13 733 tonn
Råd fra mai 2018: Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn

C:\Users\a22905\Creative Cloud Files\Web_kvoter\ICES-råd for bestander i Nordsjøen.jpg

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2020: 131 439 tonn
Anbefalt kvote 2019: 142 217 tonn
Avtalt kvote 2019: 142 217 tonn

Kvoteråd_7mai3.jpg

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2020: 23 000 tonn
Anbefalt kvote 2019: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2019: 27 000 tonn

Kvoteråd_7mai3.jpg

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2020: 171 982 tonn
Anbefalt kvote 2019: 149 550 tonn
Avtalt kvote 2019: 149 550 tonn

Kvoteråd_7mai3.jpg

Nordaustarktisk hyse

Tilrådd kvote 2020: 215 000 tonn
Tilrådd kvote 2019: 152 000 tonn
Avtalt kvote 2019: 172 000 tonn

 

Kvoteråd_7mai3.jpg

Nordaustarktisk torsk

Tilrådd kvote 2020: 689 672 tonn
Tilrådd kvote 2019: 674 678 tonn
Avtalt kvote 2019: 725 000 tonn

 

C:\Users\a22905\Creative Cloud Files\Web_kvoter\ICES-råd for bestander i Nordsjøen.jpg

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2020: 418 649 tonn i direktefisket (431 062 tonn totalt)
Anbefalt kvote 2019: 291 040 tonn i direktefisket (311 572 tonn totalt)
Avtalt kvote 2019: 385 008 tonn i direktefisket