Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet


HI 041377

Trålfangstene på det årlige økosystemtoktet i Barentshavet er én av indeksene forskerne bruker til å beregne snøkrabbebestanden.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2020
5500
tonn
Anbefalt kvote 2019
3500-5000
tonn

Havforskningsinstituttets råd for 2020: 

Fangstopsjoner: Maksimal fangst i 2020 bør ikke overstige 5500 tonn. Forvaltningsmålet for et bærekraftig langsiktig fiskeri kan nås med ulik risikotoleranse. Sannsynlighet for at fiskeridødeligheten overstiger Fmsy, at biomassen blir lavere enn Bmsy og at bestanden øker ved forskjellige fangstopsjoner er som følger:

Fangstopsjoner 2020 (tonn): 4500 5000 5500 6000
Sannsynligheten for fiskedødlighet >Fmsy 30 % 40 % 50 % 59 %
Sannsynlighet for bestand < Bmsy 100 % 100 % 100 % 100 %
Sannsynlighet for at bestand øker  90 % 82 % 74 % 64 %

Fiskeridødeligeten bør sjeldent ha mer enn 50% sannsynlighet for å overstige Fmsy (fiskeriuttak som gir MSY). Over tid bør bestanden ligge nær Bmsy for å sikre maksimal produksjon og bidra til stabilitet i et langsiktig fiskeri.

Minstemål: Minimumsstørrelse på 100 mm skjoldbredde vil sikre fangst av høy verdi og beskytte bestandens reproduksjonspotensiale.

Stenging: Stengning for fiske i en periode fra 1. juli til 1. oktober bør opprettholdes for å beskytte snøkrabber i skallskifteperioden.

Spøkelsesfiske: Krav om bruk av råtnetråd (4 mm ubehandlet bomullstråd) i teinene for å hindre utilsiktet dødelighet, dårlig dyrevelferd og skjult beskatning.

Les hele rådet: Bestandsvurdering og kvoterådgivning 2020