Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Barentshavet


Reke barentshavet kvoterådbilde
Anbefalt kvote 2022
140000
tonn
Anbefalt kvote 2021
140000
tonn

Avtalt kvote 2021: Ingen felles kvote satt

ICES sitt råd

ICES tilråder, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 140 000 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Biomassen av reker har alltid vært høyere enn Btrigger, og samtidig har fiskedødeligheten vært lav, langt under FMSY

Bestandens tilstand 

ICES vurderer at bestanden er på et høyt nivå og er utnyttet bærekraftig

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst i 2022 F i 2022 (realtiv til FMSY) Bestand i 2022 (realtivt til BMSY) % forandring i bestand % forandring i råd fra 2021
MSY tilnærming 140000 0,44 1,64 -4 0

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Data er generelt av god kvalitet. Ved dette års bestandsvurdering var data fra den russiske delen av toktet ennå ikke tilgjengelige, hvilket gir økt usikkerhet i bestandsestimatet.  Modellen som anvendes til beregning av bestandstatus og til framskrivninger har gitt konsistente resultater over en årrekke og anses derfor som pålitelig.  

Saker relevant for rådet

Modus av sannsynlighetsfordelingen for FMSY er antatt å være et bedre estimat enn medianen og utgjør basis for rådgivningen da fordelingen av FMSY «skewed» med medianen betydelig høyere enn modus.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES bestandskategori: 1

Bestandsvurderingstype: Bayesiansk produksjonsmodell.

Nøkkeltall

Kritisk bestandsnivå (Blim): 0,3 · BMSY (relativ verdi)
Føre-var-bestandsnivå (Bpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 0,5 · BMSY (relativ verdi)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 1,7 (relativ verdi)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): ikke definert (trengs ikke med denne assessmentmodell)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): MSY/BMSY (estimeres i modellen og endres når modellen oppdateres)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): udefinert
Ventet fiskedødsrate i 2021: 0,18 (relativ til FMSY)
Ventet bestand vet utgangen av 2021: 1.71 (relativ til BMSY)

Standardplott

Figur som viser standardplott for reke i Barentshavet