Gå til hovedinnhold

2022foto av brisling i et fat

Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2022 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. For brislingfiske i Trondheimsfjorden anbefales en kvote på 165 tonn.HI 010783

Tobis i Nordsjøen (endelig råd)

Anbefalt kvote 2022: 95 000 tonn (endelig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnBrisling HI 012802

Brisling i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Tilrådd kvote juli 2022-juni 2023: 68 690 tonn
Tilrådd kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonn
Avtalt kvote juli 2021-juni 2022: 106 715 tonnDjupvannsreke

Reke i Norskerenna og Skagerrak

Anbefalt endelig kvote 2022 (fangster): 7712 tonn 
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2023 (fangster): 5882 tonn 
Avtalt endelig kvote 2022 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2023 (landinger): ikke fastsattTobis av ulik størrelse

Tobis i Nordsjøen - foreløpig råd

Anbefalt kvote 2022: 60 000 tonn (foreløpig)
Anbefalt kvote 2021: 145 000 tonn
Anbefalt kvote 2020: 250 000 tonnSnøkrabbefangst på dekk

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2022 ikke overstiger 6 725 tonnReke barentshavet kvoterådbilde

Reke i Barentshavet

Anbefalt kvote 2022: 140000 tonn
Anbefalt kvote 2021: 140000 tonn
Avtalt kvote 2021: Ingen felles kvote sattFoto av kongekrabbe

Kongekrabbe i norsk sone

Anbefalt kvote 2022: 1845 tonn
Anbefalt kvote 2020: 1539 tonnTrisopterus esmarkii 09 2015

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2022*: 118 273 tonn
*Kvoterådet gjelder 1. november 2021–31. oktober 2022.
Anbefalt kvote 2021**: 254 038 tonn
**Kvoterådet gjelder 1. november 2020–31. oktober 2021Lodde_HI-027799

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2022: 70 000 tonn
Tilrådd kvote 2021: 0 tonn
Avtalt kvote 2021: 0 tonnHyse

Nordaustarktisk hyse. Revidert

Tilrådd kvote 2022:  178 532 tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonnkysttorsk

Kysttorsk nord for 67°N. Revidert

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 7 865 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert). Samtidig anbefales utarbeiding av en ny gjenoppbyggingsplan.Nordsjøsild fangst

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2022: 532 183 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt)
Avtalt kvote 2021: 356 357 tonn i direktefisket
 Tagg- eller hestmakrell

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn
Anbefalt kvote 2021: 81 376 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.
 Makrell

Makrell

Anbefalt kvote 2022:794 920
Gjeldende kvote 2021: 852 284nvgsild

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Avtalt kvote 2021: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 881 097 tonn)HI 000285

Kolmule

Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonn
Anbefalt kvote 2021: 929 292 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 242 727 tonn)
 sei som spiser av krill

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Anbefalt kvote 2021: 65 687 tonn
Avtalt kvote 2021: 65 687 tonn (sum over alle områder)rodspette foto ingunn bakketeig

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Anbefalt kvote 2021: 167 785 tonn (oppdatert fra 162 607 tonn i mai 2021)
Avtalt kvote 2021: 162 607 tonn (sum over alle områder)Hvitting HI 007335

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Anbefalt kvote 2021: 22 082 tonn
Avtalt kvote 2021: 28 021 tonn (sum over alle områder)hyse

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Anbefalt kvote 2021: 69 280 tonn
Avtalt kvote 2021: 50 182 tonn (sum over alle områder)Merluccius merluccius 06 12 2012 13

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske havet og nordlige Biscayabukten

Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Anbefalt kvote 2021: 102 888 tonn (revidert fra 98 657 tonn i juni 2021)
Avtalt kvote 2021: ingen avtalt kvoteTorsk, profil, nett

Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Anbefalt kvote 2021: 14 755 tonn
Avtalt kvote 2021:  15 911 tonn (sum over alle områder)torsk

Nordøstarktisk torsk

Tilrådd kvote 2022: 708 480 tonn
Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Avtalt kvote 2021: 885 600 tonnNordaustarktisk hyse

Nordøstarktisk hyse

Tilrådd kvote 2022: 180 003  tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonnsei nordaustarktisk kvoterådbilde

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Anbefalt kvote 2021: 197 779 tonn
Avtalt kvote 2021: 197 779 tonnBlåkveite HI 032009

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2022: 19 094 tonn
Anbefalt kvote 2021: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2021: 27 000 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494