Gå til hovedinnhold

2022

expected string or buffer

Øyepål i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2022*: 118 273 tonn
*Kvoterådet gjelder 1. november 2021–31. oktober 2022.
Anbefalt kvote 2021**: 254 038 tonn
**Kvoterådet gjelder 1. november 2020–31. oktober 2021

expected string or buffer

Lodde i Barentshavet

Tilrådd kvote 2022: 70 000 tonn
Tilrådd kvote 2021: 0 tonn
Avtalt kvote 2021: 0 tonn

expected string or buffer

Nordaustarktisk hyse. Revidert

Tilrådd kvote 2022:  178 532 tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonn

expected string or buffer

Kysttorsk nord for 67°N. Revidert

ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten i 2022 ikke bør overstige 7 865 tonn (kommersiell fangst og turist- og fritidsfiske kombinert). Samtidig anbefales utarbeiding av en ny gjenoppbyggingsplan.

expected string or buffer

Nordsjøsild

Tilrådd kvote 2022: 523 438 tonn i direktefisket (532 183 tonn totalt) 
Tilrådd kvote 2021: 359 367 tonn i direktefisket (365 792 tonn totalt)
Avtalt kvote 2021: 356 357 tonn i direktefisket
 

expected string or buffer

Vestlig hestmakrell

Anbefalt kvote 2022: 71 138 tonn
Anbefalt kvote 2021: 81 376 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote.
 

expected string or buffer

Makrell

Anbefalt kvote 2022:794 920
Gjeldende kvote 2021: 852 284

expected string or buffer

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2022: 598 588 tonn
Anbefalt kvote 2021: 651 033 tonn
Avtalt kvote 2021: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 881 097 tonn)

expected string or buffer

Kolmule

Anbefalt kvote 2022: 752 736 tonn
Anbefalt kvote 2021: 929 292 tonn
Avtalt kvote 2021: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 242 727 tonn)
 

expected string or buffer

Sei i Nordsjøen, ved Rockall, v. av Skottland, i Skagerrak og Kattegat

Anbefalt kvote 2022: 49 614 tonn
Anbefalt kvote 2021: 65 687 tonn
Avtalt kvote 2021: 65 687 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Rødspette i Nordsjøen og Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 142 508 tonn
Anbefalt kvote 2021: 167 785 tonn (oppdatert fra 162 607 tonn i mai 2021)
Avtalt kvote 2021: 162 607 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal

Anbefalt kvote 2022: 88 426 tonn
Anbefalt kvote 2021: 22 082 tonn
Avtalt kvote 2021: 28 021 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Hyse i Nordsjøen, vest av Skottland, Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 128 708 tonn
Anbefalt kvote 2021: 69 280 tonn
Avtalt kvote 2021: 50 182 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Lysing i Nordsjøen, Det keltiske havet og nordlige Biscayabukten

Anbefalt kvote 2022: 75 052 tonn
Anbefalt kvote 2021: 102 888 tonn (revidert fra 98 657 tonn i juni 2021)
Avtalt kvote 2021: ingen avtalt kvote

expected string or buffer

Torsk i Nordsjøen, østlige Engelske kanal og Skagerrak

Anbefalt kvote 2022: 14 276 tonn
Anbefalt kvote 2021: 14 755 tonn
Avtalt kvote 2021:  15 911 tonn (sum over alle områder)

expected string or buffer

Nordøstarktisk torsk

Tilrådd kvote 2022: 708 480 tonn
Tilrådd kvote 2021: 885 600 tonn
Avtalt kvote 2021: 885 600 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk hyse

Tilrådd kvote 2022: 180 003  tonn
Tilrådd kvote 2021: 232 537 tonn
Avtalt kvote 2021: 232 537 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk sei

Anbefalt kvote 2022: 197 212 tonn
Anbefalt kvote 2021: 197 779 tonn
Avtalt kvote 2021: 197 779 tonn

expected string or buffer

Nordøstarktisk blåkveite

Anbefalt kvote 2022: 19 094 tonn
Anbefalt kvote 2021: 23 000 tonn
Avtalt kvote 2021: 27 000 tonn
Anbefalt kvote 2023: 18 494