Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kongekrabbe i norsk sone


Tre kongekrabber ligger på en benk

Havforskerne anbefaler nedgang i kongekrabbekvoten for 2024.

Fotograf: Vibeke Lund Pettersen/HI
Anbefalt kvote 2023
2375
tonn
Anbefalt kvote 2022
1845
tonn

Kvoteregulert område

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten for 2023 i kvoteregulert område ikke overstiger 2375 tonn. Dette korresponderer med forvaltningsmål på maksimalt 35% sannsynlighet for at fiskeridødeligheten overskrider Flim samt en mindre enn 10% sannsynlighet for at bestanden faller under Blim

Alternative fangstopsjoner:

Fangstopsjon 2023 (tonn)

1750 2000 2250 2500 2750 3000
Sannsynlighet for bestand < Blim <1 % 1 % 1 % 2 % 5 % 8 %
Sannsynlighet for fiskeridødelighet > Flim 6 % 14 % 26 % 40 % 59 % 73 %
Sannsynlighet for at bestand minker 49 % 53 % 60 % 67 % 78 % 85 %
Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median 1.25 1.21 1.12 1.02 0.90 0.81

I et flerårig perspektiv er det mest sannsynlig at fangstnivået må reduseres. Forventet langsiktig utbytte som oppfyller forvaltningsmålene estimeres til 900-1700 tonn/år.

Andre områder

Havforskningsinstituttet anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere spredningshastigheten og sikre forvaltningsmålet om lav tetthet av kongekrabbe vest for Nordkapp.

Fredningsperiode

Stengning av fisket i april måned bør opprettholdes som et minimum for beskyttelse av krabbe i skallskifte.

Les hele rådet: Bestandstaksering 2022 og rådgivning for 2023