Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Pigghå


Pigghå blant tareskog

Pigghåens føde består av en stor del dyreplankton, inkludert geléplankton i den pelagiske ungfiskfasen, og som voksen eter den mer sild, torskefisk, blekksprut, krepsdyr og annet.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
17 353
tonn
Anbefalt kvote 2022
0
tonn
Avtalt kvote 2022
0
tonn

Anbefalt kvote for 2024: 17 855 tonn